Cảng Cửa Ông

Đầu xuân năm mới trên cảng Cửa Ông, xuất những tấn than đầu tiên

Ảnh: Tuan Tala

06/10/17

Rót than trên cảng Cửa Ông

Ảnh: Nguyễn Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *