KCN – KKT

Khu công nghiệp Hải Yên

28/02 3-Giao ban Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh Tại cuộc họp, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về việc Tổng …

Xem thêm

Khu công nghiệp Đông Mai

25/02 9-Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư tại Khu công nghiệp Đông Mai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu …

Xem thêm

Khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc {2}

06/01 10-KCN và cảng tại Đầm Nhà Mạc được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2009 Với diện tích 3.710 ha, trong đó diện …

Xem thêm