Trang chủ / Mở rộng đô thị Hạ Long / Đề án sáp nhập Hoành Bồ vào Hạ Long {1}

Đề án sáp nhập Hoành Bồ vào Hạ Long {1}

19/10

10-100% đại biểu biểu quyết thông qua Đề án Nhập địa giới hành chính Hoành Bồ vào Hạ Long

HĐND 33 xã, phường, thị trấn của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ đã tiến hành kỳ họp để biểu quyết thông qua chủ trương Đề án Nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long.

Theo đó, 100% các đại biểu đã biểu quyết tán thành chủ trương Đề án Nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long.

Trong kỳ họp đại biểu HĐND 33 xã, phường, thị trấn, gồm 277 đại biểu HĐND tại 13 xã, thị trấn huyện Hoành Bồ và 447 đại biểu HĐND tại 20 phường của TP Hạ Long đã được nghe báo cáo Đề án; báo cáo tổng hợp và kết quả lấy ý kiến cử tri các địa phương; tờ trình về lấy ý kiến cử tri và thông qua Nghị quyết tán thành việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND các địa phương đã tiến hành thảo luận và đưa ý kiến xung quanh nội dung nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long. Hầu hết các ý kiến đều nêu quan điểm đồng tình và đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế khi sáp nhập 2 địa phương. Trong đó, việc sáp nhập sẽ khai thác tốt nhất lợi thế tổng thể về đất đai rộng rãi, tài nguyên thiên nhiên đa dạng phong phú, thuận lợi cho quy hoạch đô thị bao quanh Vịnh Hạ Long – Vịnh Cửa Lục; nâng tầm nhìn theo hướng bền vững cho khu vực Hoành Bồ hiện nay, đảm bảo sử dụng có hiệu quả quỹ rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn, các dự trữ khoáng sản, quỹ đất có lợi thế. Cùng với đó, kết nối, đa dạng hóa dịch vụ, nhất là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch khám phá rừng – biển, giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng doanh thu, nâng cao chất lượng du lịch, dịch vụ; khai thác thế mạnh về văn hóa bản địa phong phú của các dân tộc vùng cao Hoành Bồ, cảnh quan rừng quốc gia Đồng Sơn – Kỳ Thượng…

Kết quả tại kỳ họp là tiền đề quan trọng để tạo cho đơn vị hành chính mới là TP Hạ Long có một không gian đủ lớn để phát triển không chỉ 20-30 năm, mà còn trong tương lai xa, trở thành thành phố với các ưu thế, tiềm năng phát triển, đáp ứng yêu cầu về đất đai, dân số và các cơ sở hạ tầng chủ yếu, gắn với mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở thành công của kỳ họp HĐND cấp xã, ngày mai 20/10, TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ sẽ tổ chức họp HĐND cấp huyện và hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh để triển khai các bước tiếp theo.

Tin: Báo Quảng Ninh

18/10

9-Tiếp tục củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội cao nhất cho việc mở rộng địa giới hành chính TP Hạ Long và Hoành Bồ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 2/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Tại buổi làm việc lãnh đạo 2 địa phương báo cáo qua nắm tình hình dư luận nhân dân và đánh giá sơ bộ trên 90% cử tri 2 địa phương đồng tình với việc sáp nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 2/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ, các ngành, địa phương, đặc biệt là TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nội dung công việc để sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện, các công việc được triển khai đúng trình tự thủ tục, đúng quy định pháp luật,  đảm bảo chặt chẽ, bài bản. Cụ thể: ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU, tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, thống nhất phương án điều hành, thực hiện; Sở Nội vụ chủ trì, nghiên cứu, tiếp thu bổ sung hoàn thành Đề án “nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long”, hướng dẫn hai địa phương triển khai các trình tự thủ tục pháp lý theo quy định; xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ các cấp trực thuộc đảm bảo phù hợp với đơn vị hành chính mới; hướng dẫn TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND các cấp theo đúng các quy định pháp luật…

TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ  đã bám sát chỉ đạo tại Nghị quyết 18-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh để tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Quá trình triển khai đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, ổn định gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp sau sắp xếp; gắn với việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo hướng đồng bộ, liên thông, có lộ trình, cách làm phù hợp, thận trọng; đánh giá, phân loại, rà soát kỹ lưỡng, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ các quy trình, đảm bảo phù hợp với thực tiễn ở địa phương; quan tâm, lắng nghe ý kiến của nhân dân, không để việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến hoạt động, đời sống của nhân dân, được cán bộ, đảng viên, CCVC và nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

Mặc dù thời điểm này vẫn trong giai đoạn lấy ý kiến cử tri theo quy định pháp luật, nhưng qua nắm tình hình dư luận nhân dân và thống kê sơ bộ, đã có trên 90% ý kiến cử tri tại hai địa phương thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với chủ trương sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long.

Đồng chí Trần Đức Lâm, Bí thư Thành ủy Hạ Long, cho biết: Đến hết ngày 17/10, TP Hạ Long đã tổ chức lấy ý kiến của 156.222 cử tri, trong đó có trên 99% cử tri thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao, thể hiện sự tập trung, đoàn kết, quyết tâm chính trị của TP Hạ Long. Hiện thành phố vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động, lấy ý kiến đối với những cử tri còn lại cho đến hết thời gian quy định. Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng với kết quả nhất trí cao của cử tri TP Hạ Long, chắc chắn rằng HĐND các cấp sẽ có sự đồng thuận cao, việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 2/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ thành công.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ, cũng cho biết: Huyện Hoành Bồ đã tổ chức họp 2 phiên của Ban Chỉ đạo cấp huyện, 82/82 thôn, khu tổ chức họp để thông tin chủ trương, lắng nghe ý kiến nhân dân, ghi nhận những đề xuất báo cáo Ban Chỉ đạo. Quá trình triển khai lấy ý kiến được tổ chức linh hoạt, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết các thủ tục hành chính thường xuyên của nhân dân, không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và các hoạt động khác. Đồng chí chia sẻ: Theo nắm bắt của đội ngũ cán bộ huyện, xã, người dân trên địa bàn rất đồng tình, ủng hộ chủ trương này của tỉnh. Người dân ở tận những nơi vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm huyện đến 50-60 cây số như ở Khe Phương, Khe Lương của Kỳ Thượng, các thôn xa của Đồng Sơn, Đồng Lâm đều đã nắm thông tin, hiểu rõ về chủ trương và hết sức đồng tình, ủng hộ, mong muốn chủ trương của tỉnh sớm được các cấp có thẩm quyền thông qua để các tiềm năng, lợi thế khác biệt vốn có của từng địa phương được khai thác tối đa, đời sống của nhân dân được nâng cao .

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần vào cuộc tích cực của các đơn vị liên quan, sự đồng thuận rất cao của trên 90% cử tri TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ đối với sự kiện mang tính lịch sử này mặc dù hiện nay vẫn còn đang trong giai đoạn xin ý kiến cử tri theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện là một chủ trương lớn đã được Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ ra nghị quyết chỉ đạo thực hiện. Bám sát các hướng dẫn và quy định của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng trình tự thủ tục, quy định pháp luật, chặt chẽ và bài bản, không chủ quan nóng vội, không duy ý chí, không đốt cháy giai đoạn. Việc sáp nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long tạo không gian phát triển xứng tầm, phát huy tiềm năng, lợi thế của Hạ Long và Hoành Bồ, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo sức bật mới cho tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng thời, là điều kiện tốt để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chiến lược với các dự án lớn và giải quyết được vấn đề môi trường tự nhiên vốn đã là thách thức từ nhiều năm nay của cả Hoành Bồ và Hạ Long.

“Việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển cho TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ là chủ trương rất lớn, một công việc hệ trọng mang tính lịch sử không chỉ với hai địa phương mà với tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện chủ trương của Đảng tại các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 2/10/2019. Các địa phương, các ngành đã vào cuộc rất tích cực triển khai thực hiện. Đặc biệt Nghị quyết đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của nhân dân toàn tỉnh, nhất là của nhân dân TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển cho TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ đó là mở ra một cơ hội phát triển mới của 2 địa phương, cho tỉnh Quảng Ninh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rất rõ, cụ thể từng nội dung công việc cần triển khai thực hiện trên một quan điểm, tinh thần chung đó là phát triển Hạ Long, Hoành Bồ trên một tầm cao mới, kinh tế phát triển, thiên nhiên được bảo tồn, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, văn hóa được bảo tồn, gìn giữ và phát huy”- đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, để đảm bảo các mục tiêu, quan điểm, tiến độ thực hiện mà Nghị quyết số 18-NQ/TU đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, hệ trọng của tỉnh. Do đó, cần tranh thủ những điều kiện thuận lợi nhất hiện nay, sự ủng hộ rất cao từ phía nhân dân để triển khai quyết liệt, thành công.

Về những công việc cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo:

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông, công tác tư tưởng, dân vận, giữ vững sự ổn định, củng cố sự ủng hộ, đồng thuận, của người dân, cán bộ, đảng viên. Theo đó, Trung tâm truyền thông tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, các đoàn thể cần kiểm soát chặt chẽ các nguồn thông tin, lắng nghe, giải thích đầy đủ, rõ ràng những lợi ích, cơ hội khi thực hiện sáp nhập để nhân dân hiểu, được biết và đồng hành cùng tỉnh triển khai chủ trương chung. Đặc biệt không để khoảng trống trong chỉ đạo và thực hiện.

Thứ hai, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoành Bồ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vững tâm, tin tưởng vào sự công khai, minh bạch, dân chủ, các chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan tập trung, chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới. Các địa phương phải tăng cường quản lý chặt chẽ tài nguyên, đất đai, nghiêm cấm tình trạng lợi dụng, trục lợi, nâng giá, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật. Về sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng chí chỉ đạo cấp, các ngành liên quan tiến hành rà soát, đưa ra phương án tốt nhất trên tinh thần công tâm, khách quan, minh bạch, dân chủ, đảm bảo sự ổn định phát triển, không để lợi ích nhóm.

Thứ ba, các sở, ngành chuyên môn, chủ động rà soát quy hoạch, chuẩn bị nội dung cho kế hoạch phát triển mới của TP Hạ Long sau sáp nhập huyện Hoành Bồ và của tỉnh đảm bảo tầm nhìn của đô thị hạt nhân vùng. Đối với hạ tầng cơ sở, hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, nước… cần tính toán lại các phương án đấu nối, quan điểm chỉ đạo là tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân đi lại, phục vụ dân sinh, động lực phát triển, khai thác quỹ đất và không gian tại các vị trí còn đang nguyên sơ với tinh thần bền vững. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các kế hoạch xúc tiến đầu tư để thu hút các dự án đầu tư mới, phù hợp với quy mô của đô thị hiện đại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương phải giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân trong giai đoạn từ nay đến lúc hoàn thành việc mở rộng địa giới hành chính, tinh thần chung là không để lợi dụng trục lợi, nhưng phải linh hoạt, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đồng thời, đồng chí đề nghị cử tri, nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị của tỉnh, nhất là hai địa phương Hạ Long và Hoành Bồ cùng nêu cao quyết tâm, đồng lòng để mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển đột phá của tỉnh trong thời gian tới.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

8-Hạ Long sẽ có kế hoạch phát triển mới sau khi sáp nhập Hoành Bồ
 
Đối với hạ tầng cơ sở, hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, nước… cần tính toán lại các phương án đấu nối, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân đi lại, phục vụ dân sinh, động lực phát triển, khai thác quỹ đất và không gian tại các vị trí còn đang nguyên sơ với tinh thần bền vững.
 
Triển khai các kế hoạch xúc tiến đầu tư để thu hút các nhà đầu tư, dự án mới, phù hợp với quy mô của đô thị hiện đại.
 
Quản lý quỹ đất mới chặt chẽ để tạo giá trị lâu dài, không để suy nghĩ và tầm nhìn ngắn hạn phá hỏng quy hoạch và tương lai con cháu.
 
Hạ Long mới không chỉ là trung tâm của tỉnh, mà còn là trung tâm của thành phố trực thuộc trung ương Quảng Ninh trong tương lai, 1 đô thị du lịch cực lớn với mục tiêu 50 triệu khách đến khám phá đầy đủ đặc trưng của tạo hóa như biển, đảo, rừng, thác, sông, vịnh…. Do đó rất cần 1 quy hoạch xứng với tầm vóc của đô thị lớn, hiện đại đặc sắc Quảng Ninh, giao thoa văn hóa của 22 dân tộc và bản sắc con người Đất Mỏ.

Video: QTV

14/10

7-Sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long: Người dân đồng thuận

Ngày 2/10/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 18-NQ/TU về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Chủ trương này đang nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Nhằm đảm bảo tính dân chủ, trên cơ sở lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ đã triển khai công tác niêm yết danh sách cử tri để tổ chức lấy ý kiến cho Đề án sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long.

Ngay sau khi có chủ trương của tỉnh, TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới mọi người dân trên địa bàn, để nhân dân hiểu rõ lý do và sự cần thiết phải sáp nhập, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Đồng thời, lập danh sách cử tri phục vụ lấy ý kiến về Đề án sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long đảm bảo theo đúng quy trình, quy định.

Đến nay, các xã, phường, thị trấn của 2 địa phương đã hoàn thành công tác rà soát lập danh sách cử tri, niêm yết tại các nhà văn hóa thôn, khu và trụ sở các xã, phường, thị trấn. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, khu chuẩn bị triển khai việc lấy ý kiến.

a

Ghi nhận tại nhà văn hóa khu 4, thị trấn Trới (huyện Hoành Bồ), danh sách cử tri đã được niêm yết rất rõ ràng, cụ thể, chi tiết; dự thảo Đề án sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long đã được in và treo tại bảng tin của nhà văn hóa. Nhiều người dân đến nhà văn hóa để tìm hiểu nội dung đề án cũng như theo dõi danh sách cử tri chuẩn bị cho việc tham gia ý kiến về đề án này. Các cử tri đều nhận thức rõ quyền và trách nhiệm của mình đối với chủ trương lớn của tỉnh.

Bà Phạm Thị Hợi (khu 4, thị trấn Trới) cho biết: Dù đã nắm được chủ trương sáp nhập, nhưng tôi vẫn đến để tìm hiểu rõ hơn nội dung cụ thể, sự cần thiết, cũng như phương án sắp xếp sau sáp nhập sẽ như thế nào. Đó cũng là những vấn đề sát sườn với người dân chúng tôi. Qua nghiên cứu, tôi thấy mọi chủ trương, nội dung đều được công khai, minh bạch và việc chúng tôi được tham gia ý kiến trực tiếp vào đề án cho thấy vai trò của người dân được Đảng và chính quyền rất quan tâm, chú trọng.

Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư chi bộ, Trưởng khu 4, thị trấn Trới, cho biết: Qua rà soát, lập danh sách cử tri tham gia lấy ý kiến đối với Đề án sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long, khu chúng tôi có 129 hộ với 456 cử tri ở 4 tổ dân. Danh sách cử tri hiện tại đã được niêm yết công khai tại nhà văn hóa khu. Chúng tôi đã thành lập tổ lấy ý kiến cử tri gồm 7 người và dự kiến đến ngày 18/10 sẽ tiến hành phát phiếu đến từng hộ gia đình để cử tri nghiên cứu, cho ý kiến.

Tương tự, tại TP Hạ Long, các phường đều đã lập danh sách cử tri và công khai dự thảo đề án sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long tại trụ sở UBND phường. Trên loa phát thanh của các phường thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân đến trụ sở phường, nhà văn hóa khu phố nghiên cứu đề án và theo dõi danh sách cử tri, để tới đây cho ý kiến cụ thể.

Ông Phạm Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà (TP Hạ Long) cho biết: Để lấy ý kiến cử tri về đề án, chúng tôi đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của tỉnh và thành phố. Ngoài ra, phường cũng tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Điển hình như việc chuyển dự thảo đề án xuống các khu phố và yêu cầu các khu phố tổ chức họp dân, tuyên truyền, nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng thực hiện thành công việc sáp nhập.

Những ngày này, chủ trương sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long không chỉ là chủ đề nóng được bàn thảo tại trụ sở các phường, xã, nhà văn hóa thôn, khu, mà đã trở thành những câu chuyện thường ngày của nhiều hộ gia đình, được người dân quan tâm, đề cập tới.

Nhờ được tuyên truyền, cơ bản người dân đều đồng tình ủng hộ, ông Vũ Xuân Mừng (khu 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) bày tỏ: Tôi đồng tình cao việc tỉnh quyết định mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Đây là chủ trương thực sự đúng đắn, bởi việc sáp nhập nhằm phát huy tiềm năng vốn có của huyện Hoành Bồ và tạo cho TP Hạ Long một không gian đủ lớn để phát triển lâu dài. Trước mắt tôi thấy sẽ giúp Hạ Long giải quyết được bài toán về vấn đề xử lý rác thải, đất cho khu công nghiệp.

Còn bà Lý Thị Kim Anh (thôn Tân Lập, xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ) thì phấn khởi cho biết: Khi biết chủ trương sáp nhập giữa hai địa phương, ban đầu tôi cũng thấy băn khoăn, sợ rằng các chính sách sẽ không còn như trước, nhưng khi được tuyên truyền, biết rằng không chỉ được quan tâm như trước, mà các chính sách còn được đảm bảo hơn, bà con trong thôn và bản thân tôi rất ủng hộ chủ trương sáp nhập giữa hai địa phương.

Với quyết tâm chính trị cao, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long đang được triển khai thực hiện khẩn trương, đảm bảo theo đúng lộ trình đề ra.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

06/10

6-Đề án sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long

Video: VTV

05/10

5-Nghị quyết về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ

I-TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Trong những năm qua, bám sát các định hướng của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh đã luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất, xây dựng và triển khai các mô hình mới, cách làm mới; phát huy và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và động lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh; đạt được nhiều kết quả quan trọng, thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực tạo ra thế và lực mới cho tỉnh tiếp tục giữ vững đà đổi mới, phát triển mạnh mẽ, bền vững, hội nhập sâu rộng trong giai đoạn mới, trong đó có thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Việc hoạch định chiến lược, xây dựng quy hoạch phát triển đã sớm được tỉnh chú trọng với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, không bị giới hạn bởi địa giới hành chính.

Trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh, việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long đã được Đảng và Nhà nước, các thế hệ lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ đặc biệt quan tâm, nghiên cứu, đưa ra những chủ trương, quyết sách lịch sử đúng đắn, với tầm nhìn xa, lộ trình bài bản, từng bước chắc chắn theo hướng phát triển nhanh, bền vững; do đó, thành phố Hạ Long (trước đây là thị xã Hòn Gai) đã nhiều lần được điều chỉnh địa giới có liên quan đến huyện Hoành Bồ (Năm 1958, đã sáp nhập xã Thành Công thuộc huyện Hoành Bồ vào thị xã Hồng Gai, đến năm 1991, tiến hành sáp nhập xã Thành Công vào phường Hà Khẩu. Năm 2001, tiếp tục sáp nhập xã Việt Hưng và Đại Yên của huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long).

Hiện nay, thành phố Hạ Long là đô thị loại I, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục của tỉnh Quảng Ninh; có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng Đông Bắc; là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ, vùng duyên hải Bắc Bộ; là đô thị dịch vụ – du lịch quốc gia, có tầm quốc tế, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản – kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Thành phố đang là địa phương phát triển nhanh, mạnh, năng động nhất tỉnh, hàng đầu cả nước; thu ngân sách với quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật, đô thị đồng bộ, hiện đại ngày càng hoàn thiện, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược với các dự án động lực.

Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu phát triển mới, thành phố cũng đang phải đối mặt với các hạn chế, thách thức gay gắt: nguồn lực tự nhiên đã dần tới hạn, thiếu quỹ đất đủ lớn để xây dựng những dự án tầm cỡ quốc gia và khu vực; hạn chế về không gian phát triển theo các định hướng chiến lược trong điều kiện giảm thiểu san đồi, lấp biển để bảo vệ di sản, cảnh quan; thách thức lớn về bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long bao gồm cả vấn đề khó kiểm soát ô nhiễm từ đầu nguồn phía Hoành Bồ và vịnh Cửa Lục; nhiều mặt bất cập trong công tác quản lý, nhất là đối với than, khoáng sản, đảm bảo an ninh trật tự mang tính liên vùng.

Huyện Hoành Bồ có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh, mật độ dân số rất thấp; có vị trí đầu mối về giao thông thủy, bộ với các tuyến cao tốc và quốc lộ kết nối đa chiều và hệ thống bến thủy nội địa giáp vịnh Cửa Lục; có quỹ đất nông nghiệp, đất rừng tự nhiên, rừng ngập mặn lớn và đa dạng sinh học; cảnh quan môi trường độc đáo đặc sắc; văn hóa bản địa phong phú…

Những năm qua, kinh tế – xã hội đã có bước phát triển quan trọng, nhưng nhìn chung chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, khó tạo ra đột phá, còn nhiều yếu tố chưa bền vững; tỷ trọng công nghiệp – xây dựng rất cao trong cơ cấu kinh tế, chủ yếu là khai thác khoáng sản thô, công nghệ sản xuất gây ô nhiễm; quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài nguyên than, đá, sét có lúc, có nơi chưa tốt; còn nhiều xã khó khăn, đời sống nhân dân và dân trí nhiều nơi còn thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh; đội ngũ cán bộ còn có mặt hạn chế.

Thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ vốn có mối quan hệ chặt chẽ về điều kiện tự nhiên và xã hội, có khả năng tương hỗ hai chiều về tiềm năng lợi thế phát triển bổ sung cho nhau những thế mạnh khác biệt mà mỗi bên đang sở hữu để tạo sức mạnh tổng hợp phát triển bền vững nên trong quá trình xây dựng các quy hoạch chiến lược của tỉnh, cấp có thẩm quyền luôn có tư duy, định hướng gắn kết thành phố Hạ Long với huyện Hoành Bồ trong một không gian kinh tế chung, nhất là tại Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch; Quy hoạch bảo vệ môi trường… và vừa qua là Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050.

Việc hoàn thành hệ thống giao thông kết nối động lực với cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, sân bay quốc tế Vân Đồn đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận quản lý với những khu vực vùng cao của huyện Hoành Bồ và nguồn tài nguyên du lịch sinh thái núi, rừng còn nguyên sơ vô cùng phong phú để phát triển, được các nhà đầu tư rất quan tâm.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế do mô hình tổ chức quản lý bởi hai địa phương còn biệt lập; các yếu tố tiềm lực, thế mạnh của bên này là nhu cầu cấp thiết của bên kia nhưng chưa có cơ chế thuận lợi để khai thông hiệu quả; nhiều lĩnh vực quan trọng phải tăng cường quản lý Nhà nước (như khoáng sản, giao thông thủy, bộ; đấu tranh phòng, chống tội phạm… đặc biệt là kiểm soát ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững di sản Vịnh Hạ Long liên thông vịnh Cửa Lục) nhưng chưa có sự phối hợp đồng bộ, gắn kết giữa các cơ quan có thẩm quyền hai bên. Nguyên nhân chủ yếu là do mô hình quản lý với hai đơn vị hành chính độc lập đã không còn phù hợp xu thế và nhu cầu phát triển trong tình hình mới.

Trong tình hình hiện nay, cả nước đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021. Theo đó, cùng với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo các tiêu chí, Trung ương còn đặc biệt khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.

Việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long khi hoàn thành được đánh giá sẽ tạo ra những lợi ích to lớn, hiệu quả thiết thực: Hình thành một đô thị loại I thuộc tỉnh lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc và sự đa dạng độc đáo “có một, không hai” về cảnh quan, địa hình, tài nguyên du lịch, sẽ là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Mở ra không gian phát triển mới rộng lớn với tầm nhìn dài hạn trong một đơn vị hành chính thống nhất, nhân lên sức mạnh về tiềm năng và lợi thế, tối ưu hóa công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, nhất là về đất đai, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa… thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh. Tạo thuận lợi cho quy hoạch phát triển đô thị tầm cỡ quốc tế phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường khả năng liên kết vùng và liên vùng; đột phá phát triển không chỉ trước mắt mà còn lâu dài.

Là đòn bẩy cho phát triển nhanh và bền vững, giảm áp lực quỹ đất phát triển của thành phố Hạ Long để bảo vệ cảnh quan vùng Di sản, tăng cường quản lý thống nhất về môi trường ven biển, di sản vịnh Hạ Long theo đúng quan điểm quản lý hệ thống, thúc đẩy nhanh quá trình giải quyết cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm… Kết nối, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, dịch vụ rừng – biển, khai thác các giá trị văn hóa bản địa giàu bản sắc, cảnh quan sinh thái đa dạng của các xã vùng cao tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, có sức cạnh tranh và thương hiệu để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển du lịch.

Có điều kiện để giải quyết tốt hơn vấn đề bảo đảm an sinh xã hội, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, nâng cao mức sống người dân, tạo chuyển biến căn bản trong công tác đảm bảo an ninh vùng đồng bào dân tộc. Có điều kiện tăng cường mạnh mẽ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm; nâng cao tiềm lực quốc phòng – an ninh.

Tiếp tục tạo đột phá trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, tinh giản mạnh đầu mối, nâng cao chất lượng cán bộ trong môi trường đô thị năng động. Đáp ứng tình cảm, nguyện vọng chính đáng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hai địa phương nói riêng, toàn tỉnh nói chung, củng cố niềm tin, lan tỏa phấn khởi, tạo động lực cho thời kỳ mới xây dựng phát triển tỉnh Quảng Ninh.

Trước tình hình trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ như sau:

II-QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Quan điểm

(1) Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Tỉnh ủy, quản lý, điều hành của UBND tỉnh, bám sát chỉ đạo của Trung ương có liên quan; đòi hỏi phải tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành, hệ thống chính trị toàn tỉnh; đề cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nhất là tại hai địa phương: Hạ Long, Hoành Bồ; quyết liệt, kịp thời, xem xét kỹ lưỡng toàn diện các yếu tố đặc thù của từng địa phương để có phương án, giải pháp thấu đáo, hợp lý, tiến hành thận trọng, từng bước chắc chắn nhưng phải khẩn trương để đảm bảo đồng bộ với công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(2) Phải bảo đảm tính toán tổng thể, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh; gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển của giai đoạn mới. Bảo đảm quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực của hai địa phương và của tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và của tỉnh nhanh, bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh.

(3) Thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật có liên quan. Phải có bước đi, cách làm bài bản, phù hợp, chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả; hạn chế thấp nhất xáo trộn, giữ nguyên tối đa các đơn vị không cần thiết sắp xếp lại; giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân, giữ vững sự ổn định trong quá trình sắp xếp để phát triển.

(4) Trong quá trình thực hiện phải chú ý giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh; có lộ trình bố trí, sắp xếp hợp lý đảm bảo chậm nhất sau 05 năm kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định nhập địa giới hành chính thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới bảo đảm đúng theo quy định.

(5) Coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động, thuyết phục; vận dụng hiệu quả các hình thức thông tin, truyền thông tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ theo hướng nhập toàn bộ địa giới hành chính của huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long xuất phát từ thực tiễn và xu thế, yêu cầu phát triển của tỉnh Quảng Ninh cũng như của hai địa phương, phù hợp với các quy hoạch chiến lược, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính cấp huyện, có điều kiện khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế khác biệt vốn có của từng địa phương đang bị chia cắt bởi địa giới hành chính.

Từ đó, mở rộng địa giới hành chính và không gian phát triển để xây dựng thành phố Hạ Long có tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh vượt trội, thu hút và phát huy mọi nguồn lực tạo đột phá phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững với tầm nhìn dài hạn, nâng cao đáng kể đời sống nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; làm hạt nhân thúc đẩy xây dựng tỉnh Quảng Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vành đai kinh tế ven biên Bắc Bộ và vùng duyên hải Bắc Bộ. Đồng thời, qua đó góp phần hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2.2. Mục tiêu cụ thể

(1) Xây dựng đề án, phương án, báo cáo, đề xuất và được cấp có thẩm quyền quyết định việc nhập địa giới hành chính hai địa phương phấn đấu hoàn thành trong năm 2019.

(2) Sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định theo mô hình mới trước khi tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

(3) Đảm bảo mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp quy định chung từ năm 2025.

3. Nhiệm vụ, giải pháp

3.1. Nhiệm vụ

a) Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy; đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định nhập toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long

Thống nhất chủ trương nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số, địa giới hành chính của huyện Hoành Bồ vào toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số, địa giới hành chính của thành phố Hạ Long. Đơn vị hành chính mới có tên gọi là Thành phố Hạ Long; có 33 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm toàn bộ 20 phường thuộc thành phố Hạ Long; 12 xã thuộc huyện Hoành Bồ hiện tại; đề nghị thành lập phường Hoành Bồ trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số thị trấn Trới hiện tại (nghiên cứu giữ tên gọi “Trới” ở cấp dưới phường). Đồng thời, nghiên cứu kỹ các căn cứ, điều kiện đề xuất thành lập các phường Lê Lợi, Thống Nhất trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai xã hiện nay.

Hệ thống chính trị của đơn vị hành chính mới đảm bảo thống nhất theo mô hình chung, trên cơ sở sáp nhập các cơ quan cấp huyện có chức năng tương đương của hai địa phương hiện tại; giữ nguyên tổ chức bộ máy ở cấp xã và các cơ quan, tổ chức không gắn với địa hạt cấp huyện. về biên chế, trước mắt được xác định trên cơ sở tổng biên chế được giao của hai địa phương và thực hiện tinh giản theo lộ trình chung. về trụ sở, bố trí tại thành phố Hạ Long hiện nay; đối với các trụ sở làm việc, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện có của huyện Hoành Bồ phải tính toán kỹ để có phương án quản lý chặt chẽ sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản công, đất đai, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ hành chính công.

b) Phát huy tiềm năng, lợi thế của đơn vị hành chính mới, thúc đẩy triển khai các chủ trương, dự án đầu tư đã được xác định; thực hiện theo lộ trình việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh các chủ trương, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh phù hợp với điều kiện sau sắp xếp địa giới hành chính

Sớm tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030; xây dựng Nghị quyết lãnh đạo mới đảm bảo định hướng dài hạn, phù hợp tình hình mới, theo hướng kế thừa thành quả, cập nhật bổ sung quan điểm, chủ trương sát tình hình, có các cơ chế chính sách đặc thù tạo thuận lợi chung cho toàn địa bàn sau nhập địa giới để thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, thành phố thông minh gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050; giữ vững định hướng phát triển, các phân khu chức năng, chương trình và dự án ưu tiên đầu tư còn phù hợp; cập nhật, bổ sung có chọn lọc các nội dung phát triển về phía huyện Hoành Bồ hiện tại. Rà soát, kế thừa nội dung có giá trị, phù hợp định hướng phát triển chung của thành phố Hạ Long trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Hoành Bồ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 28/5/2015; Quy hoạch chung xây dựng khu vực phía Nam huyện Hoành Bồ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh; đầu tư bổ sung quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất theo các hướng kết nối vùng, nhất là hướng quốc lộ 279 đi Bắc Giang, Lạng Sơn và các công trình giao thông động lực đã hoàn thành và đang được nghiên cứu triển khai (cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, cầu Cửa Lục 1, cầu Cửa lục 3…) để thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị…

Trong quá trình nhập địa giới hành chính của hai địa phương không làm ảnh hưởng nhiều đến các cam kết, chủ trương đầu tư và tiến độ các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, khẩn trương rà soát lại toàn bộ các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và các nội dung khác liên quan để định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội, tổ chức lại không gian phát triển (khu vực đô thị và nông thôn) trong đơn vị hành chính mới kịp thời theo quy định của pháp luật đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp, nhằm chuyển hóa những ưu thế vượt trội về không gian phát triển, tài nguyên thiên nhiên đặc sắc, tài nguyên du lịch đa dạng trong một không gian thống nhất. Sau nhập địa giới hành chính thành nguồn lực và động lực phát triển với tầm nhìn mới dài hạn nhằm tạo ra và khai thác hiệu quả lợi thế khác biệt “có một, không hai” của đô thị loại I trực thuộc tỉnh với diện tích tự nhiên lớn nhất nước và độc đáo về địa hình tự nhiên, cảnh quan sinh thái, đa dạng sinh học gắn với di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long… để thu hút tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển.

Xây dựng thành phố Hạ Long xứng tầm thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện, đô thị thông minh, đô thị xanh, phát triển bền vững thích ứng với biển đổi khí hậu; đô thị dịch vụ – du lịch quốc gia, tầm quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đô thị đồng bộ, hiện đại; trung tâm dịch vụ – du lịch đẳng cấp quốc tế gắn với bảo tồn và phát huy bền vững di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước…

c) Đảm bảo ổn định tình hình từ khi khâu xây dựng đề án, phương án, lấy ý kiến cử tri, nhân dân, trình phê duyệt đến khi nhập địa giới hành chính của hai địa phương

Đảm bảo toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố Hạ Long mới vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; giải quyết tốt nhất mọi vướng mắc nảy sinh, đảm bảo phát huy cao nhất hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và cải thiện dân sinh sau khi nhập địa giới hành chính.

3.2. Giải pháp

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp

Quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo việc nhập địa giới hành chính hai địa phương theo các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy. Bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết, Kế hoạch của Chính phủ; nhấn mạnh những yêu cầu, đòi hỏi khách quan, cơ hội, lợi ích to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân đảm bảo quốc phòng – an ninh khi tiến hành nhập địa giới hành chính hai địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động, giải trình, thuyết phục bằng các giải pháp căn cơ nhằm giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình sắp xếp.

Đồng thời, từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thể hiện rõ tinh thần chủ động quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của hệ thống chính trị toàn tỉnh, nhất là người đứng đầu khi chủ trương sắp xếp lại hợp lý các đơn vị hành chính đang được cả nước triển khai đồng bộ, được Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ khuyến khích, quan tâm, tạo điều kiện.

Lãnh đạo thực hiện thật tốt công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ trong quá trình nhập địa giới hành chính gắn với công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, nêu cao cảnh giác, chỉ đạo chủ động phát hiện, đấu tranh chống lợi dụng để xuyên tạc, chống phá, gây rối làm mất ổn định an ninh trật tự tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chống các biểu hiện cơ hội, chia rẽ, gây mất đoàn kết, đơn thư khiếu kiện sai sự thật; lợi dụng để vi phạm pháp luật trong điều kiện nhập địa giới hành chính…

b) Xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế đối với các nội dung thuộc thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ đến khi hoàn thành việc nhập địa giới hành chính, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật. Xây dựng phương án tổng thể đối với tổ chức của Đảng, hệ thống cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, đơn trực thuộc cấp huyện tại hai địa phương, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, quy định, điều lệ; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định những nội dung vượt quá thẩm quyền của tỉnh, theo hướng không để việc sắp xếp lại làm ảnh hưởng nhiều đến vị trí việc làm và quyền lợi cán bộ; có cơ chế đặc thù phù hợp với tình hình, nhất là số lượng cấp ủy viên ban thường vụ, số lượng đại biểu Đại hội Đảng bộ thành phố, số lượng biên chế, số lượng cấp phó.

Trước mắt, giữ nguyên tổ chức của các đơn vị hành chính cấp xã; giữ nguyên tổ chức của các đơn vị sự nghiệp không liên quan trực tiếp đến việc nhập địa giới hành chính đảm bảo chất lượng cung ứng dịch vụ công, dịch vụ hành chính công (sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, nông nghiệp, dịch vụ môi trường.) đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp; việc rà soát, sắp xếp lại sẽ tiến hành khi có nhu cầu thực tiễn và đủ điều kiện để phục vụ cho người dân được tốt hơn.

Những nơi đang được hưởng các chế độ, chính sách đặc thù theo chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh cần được rà soát cụ thể để có giải pháp phù hợp đảm bảo quyền lợi tối đa theo quy định trong quá trình sắp xếp. Đối với việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến nhân thân hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh khi thực hiện việc chuyển đổi do nhập địa giới hành chính, cần nghiên cứu có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp đảm bảo các quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo rà soát toàn diện các cơ quan Trung ương, cơ quan của Tỉnh đóng trên địa bàn hai địa phương hiện tại để có phương án sắp xếp phù hợp với mô hình đơn vị hành chính mới

Chỉ đạo, phối hợp các cơ quan ngành dọc có phương án sắp xếp tổ chức, cán bộ, biên chế phù hợp điều kiện nhập địa giới. Các ngành có đơn vị gắn với địa giới hành chính cấp huyện như: Quân sự, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự, Quản lý thị trường, Kiểm lâm, Kho bạc Nhà nước, Thống kê, Bảo hiểm xã hội… khẩn trương rà soát, chủ động xây dựng phương án sáp nhập tổ chức tương ứng tại hai địa phương; có phương án tổng thể sắp xếp cán bộ trong cân đối chung toàn ngành; báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. Đảm bảo đồng bộ, đồng thời về mặt hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, xem xét, quyết định và ngay sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nhập địa giới có thể tiến hành việc sắp xếp nội bộ ngành đi vào hoạt động ổn định.

d) Nghiên cứu xây dựng phương án, yêu cầu, điều kiện, cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả để phục vụ việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chịu tác động do quá trình sáp nhập

Thực hiện cân đối, linh hoạt, hài hòa các giải pháp: điều động, luân chuyển trong phạm vi toàn tỉnh; tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, ngoại ngữ; giải quyết chế độ chính sách nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng; đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép bố trí vượt khung số lượng (về biên chế, cấp phó.) trong giai đoạn chuyển tiếp.

Tập trung xây dựng phương án đối với những cán bộ, công chức là lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Chuẩn bị thật tốt nhân sự Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đảm bảo phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nghiên cứu, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp thẩm quyền HĐND tỉnh cho đối tượng chịu tác động của việc nhập địa giới hành chính theo hướng khuyến khích mạnh mẽ việc tự đánh giá năng lực, triển vọng, tự trình bày nguyện vọng.

đ) Xây dựng, thông qua đề án, phương án sắp xếp thực hiện khẩn trương, đầy đủ, chặt chẽ đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật

Xây dựng Đề án “Nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long” theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Tiến hành làm việc, xin ý kiến, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan; chủ động, tích cực, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đúng tầm mức cần thiết. Thực hiện thật tốt các bước lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về Đề án tạo ra sự đồng thuận cao nhất của nhân dân, dư luận xã hội; thông qua Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định của pháp luật; chuẩn bị thật kỹ lưỡng về hồ sơ, đồng thời rốt ráo bám sát các cơ quan Trung ương trong quá trình thẩm định, trình, thông qua theo mốc thời gian phấn đấu.

e) Tăng cường toàn diện các mặt công tác quản lý trong quá trình sắp xếp

Rà soát, lập danh mục các dự án và chuẩn bị đầu tư làm cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Chỉ đạo đẩy mạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhất là các dự án, công trình có liên quan sự kết nối giữa 2 địa phương, như cầu Cửa Lục 1, Cửa Lục 3, đường nối Khu Công nghiệp Cái Lân với Khu Công nghiệp Việt Hưng đến Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn; tuyến đường tránh bao biển phía Nam Quốc lộ 279; cải tạo, nâng cấp, quy hoạch mới các tuyến giao thông kết nối cần thiết phù hợp lộ trình phát triển của khu vực Hoành Bồ. Quản lý chặt chẽ địa bàn, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, không để xảy ra vi phạm về đất đai, xây dựng, khai thác than và khoáng sản khác; khẩn trương có giải pháp chống “thổi giá” đất nhất là tại huyện Hoành Bồ. Chú trọng bảo vệ rừng tự nhiên, rừng ngập mặn, hồ đập, bãi triều.

g) Coi trọng và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo chí, mạng xã hội; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm lan tỏa chủ trương đúng đắn, tạo đồng thuận xã hội. Chủ động dự báo sát, đúng tình hình, phát hiện, ngăn chặn xử lý các biểu hiện tiêu cực, xuyên tạc, lợi dụng chống phá, lợi dụng không gian mạng đưa thông tin xấu, độc, sai sự thật, đặc biệt là trong thời gian lấy ý kiến của cử tri về việc nhập địa giới hành chính hai địa phương. Tăng cường trấn áp, triệt phá, xử lý tội phạm liên tuyến, các vi phạm về bảo vệ môi trường, hoạt động vận chuyển trái phép than, khoáng sản. Bảo đảm an ninh kinh tế, môi trường, xã hội, văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, an ninh con người. trước, trong và sau sắp xếp; tiếp tục củng cố niềm tin cho nhân dân.

h) Bố trí nguồn lực kịp thời, phục vụ tốt quá trình nhập địa giới

UBND tỉnh cân đối nguồn kinh phí giải quyết chế độ chính sách; bố trí trụ sở, phương tiện, trang thiết bị; các chi phí hành chính phát sinh; nguồn vốn cho các dự án, công trình liên quan đã được xác định. Trước mắt, bố trí trụ sở tại các trụ sở hiện có của thành phố Hạ Long; bố trí sử dụng các trụ sở tại huyện Hoành Bồ đảm bảo hợp lý; có hướng để một số cơ quan có thể bố trí chi nhánh, văn phòng, đồn trạm tại địa điểm phù hợp, tạo thuận lợi nhất cho người dân. Sớm quy hoạch quỹ đất để xây dựng trung tâm chính trị – hành chính mới của thành phố sau này khi có nhu cầu tại địa điểm thích hợp, xứng tầm đô thị dịch vụ – du lịch quốc gia, tầm quốc tế.

i) Về xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền trong quá trình sắp xếp

Kịp thời kiến nghị với Trung ương, cho chủ trương về những cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích trong quá trình sắp xếp về số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, số lượng chức danh lãnh đạo cấp phó và số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình thực tiễn và những vấn đề khác có liên quan, cần thiết.

III-TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết; khẩn trương quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các phát sinh, vướng mắc nảy sinh trong quá trình sắp xếp, nhất là những vấn đề liên quan đến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế… đảm bảo thực hiện sắp xếp đúng tiến độ đặt ra. Kịp thời nắm tình hình và xử lý hoặc chỉ đạo xử lý những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai.

2. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan: Khẩn trương xây dựng Đề án “nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long” theo Luật định; thực hiện đúng quy trình, thủ tục pháp lý, sớm báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xem xét, quyết định. Chỉ đạo xây dựng phương án tổng thể và phương án cụ thể sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ khối các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ, phù hợp với đơn vị hành chính mới sau khi nhập địa giới hành chính.

Chỉ đạo các đơn vị ngành dọc chủ động chủ động có phương án sắp xếp tổ chức, cán bộ báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. Quan tâm giải quyết kịp thời, thỏa đáng các chế độ, chính sách cho những đối tượng bị tác động; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015, Chỉ thị số 35-CT/TWngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các quy định của Chính phủ; Nghị quyết số 206/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh và các quy định hiện hành.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức, đơn vị do nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Báo cáo, đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cho phép tỉnh Quảng Ninh thực hiện một số cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết 653/2019/ UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của UBTVQH đối với trường hợp nhập địa giới huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long (tương tự như trường hợp bắt buộc phải sáp nhập để đảm bảo tiêu chí) được thực hiện số lượng biên chế, số lượng cấp phó vượt quá khung quy định trong giai đoạn chuyển tiếp; có lộ trình chậm nhất sau 05 năm kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định nhập địa giới hành chính thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính mới bảo đảm đúng theo quy định. Đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quản lý Nhà nước, chống lợi dụng để vi phạm về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, khoáng sản, “thổi giá đất ”…

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo thông qua Đề án tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền để thực hiện Đề án và giám sát quá trình triển khai thực hiện.

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn MTTQ, Đảng đoàn các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tích cực, chủ động sâu sát bám cơ sở, bám nhân dân tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nắm tình hình đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là tại thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ, làm nòng cốt tạo sự thống nhất, đồng thuận ủng hộ triển khai Đề án đúng tiến độ và giám sát quá trình triển khai. Chỉ đạo việc sắp xếp các tổ chức chính trị – xã hội tương ứng tại các địa phương liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của mỗi tổ chức.

5. Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động dự báo, phát hiện, ngăn chặn xử lý các biểu hiện tiêu cực, xuyên tạc, lợi dụng chống phá, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong thời gian lấy ý kiến của cử tri về việc nhập địa giới hành chính hai địa phương; tăng cường triệt phá, xử lý tội phạm liên tuyến, các vi phạm về bảo vệ môi trường, hoạt động vận chuyển trái phép than, khoáng sản.

Đảm bảo an ninh kinh tế, môi trường, xã hội, văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, an ninh con người. trước, trong và sau sắp xếp. Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, cán bộ tại các địa phương liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

6. Thành ủy Hạ Long, Huyện ủy Hoành Bồ tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo: Phối hợp xây dựng Đề án của UBND tỉnh; khẩn trương thực hiện tốt nhiệm vụ lấy ý kiến cử tri và thông qua Hội đồng nhân dân các cấp của địa phương theo đúng các quy định của pháp luật. Chủ động, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, đề xuất phương án bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan sau sáp nhập. Chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng về nội dung Nghị quyết tới cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện; trong đó cần đặc biệt chú ý đến công tác cán bộ do sắp xếp.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các đoàn thể chính trị – xã hội, Ban chỉ đạo 35 các cấp tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội; nắm tình hình dư luận, đưa thông tin khách quan, chủ động, kịp thời và đủ tầm mức cần thiết trước công luận bằng các kênh chính thống cũng như trên mạng xã hội.

Trung tâm Truyền thông tỉnh chủ trì công tác thông tin, báo chí, truyền thông đảm bảo đầy đủ, kịp thời, sâu sắc, toàn diện, đúng định hướng đủ tầm mức cần thiết về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, những lợi ích to lớn trước mắt và lâu dài của việc nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long vì lợi ích chung của đất nước, của tỉnh và của các tầng lớp nhân dân góp phần tạo ra sự đồng thuận cao nhất, sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cử tri và nhân dân.

8. Ban Dân vận, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tăng cường nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề nảy sinh; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan tham mưu ở địa phương liên quan.

9. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoành Bồ khẩn trương tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Rà soát, xây dựng phương án tổng thể về sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị hành chính mới đảm bảo phù hợp sau nhập địa giới hành chính, đặc biệt là phương án sắp xếp số cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư.

Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp bộ máy, tổ chức, cán bộ khối Đảng, đoàn thể tại đơn vị hành chính mới. Tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù có liên quan như: số lượng cấp ủy viên, số lượng đại biểu đại hội đảng bộ thành phố sau nhập địa giới… Tham mưu chỉ đạo việc xây dựng các cơ chế, chính sách có liên quan.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị, địa phương liên quan phân công lãnh đạo có trách nhiệm bám sát cơ sở theo dõi, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy hằng tuần về tình hình và kết quả công việc.

Nghị quyết này được phổ biến đến chi bộ.

02/10

4-Những nội dung chính dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; với nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả đột phá quan trọng, nổi bật trên quy mô toàn tỉnh nói chung, thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ nói riêng.

Thành phố Hạ Long là đô thị loại 1, Trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục của tỉnh Quảng Ninh; có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng Đông Bắc; có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng; là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ, vùng duyên hải Bắc Bộ; là đô thị dịch vụ – du lịch quốc gia, có tầm quốc tế, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Với diện tích tự nhiên 275,58 km2, dân số trung bình 267.420 người (số liệu tổng điều tra dân số), thành phố đang là địa phương phát triển nhanh, mạnh, năng động nhất tỉnh, hàng đầu cả nước; năm 2018 tăng trưởng GRDP đạt 16,2%, bình quân 8.700 USD/người/năm; thu ngân sách trên 4.300 tỷ đồng; có điều kiện đầu tư lớn cho hạ tầng đồng bộ với tổng vốn 29.768 tỷ đồng; thu hút nhiều các nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án động lực, bộ mặt đô thị chuyển biến mạnh mẽ. Tuy nhiên, thành phố đang gặp hạn chế, thách thức lớn: Thiếu quỹ đất đủ lớn để xây dựng những dự án lớn mang tầm cỡ quốc gia và khu vực; nguồn lực tự nhiên đã tới hạn, không còn dư địa về không gian phát triển theo các định hướng chiến lược trong điều kiện giảm thiểu san đồi, lấp biển để bảo vệ di sản, cảnh quan; thách thức lớn về bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long bao gồm kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, khói bụi từ phía Bắc Cửa Lục; về nhiều mặt công tác quản lý nhất là đối với than, khoáng sản, đảm bảo an ninh trật tự…

Huyện Hoành Bồ có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh với 843,54 km2; dân số trung bình 51.003 người; có vị trí đầu mối về giao thông thủy bộ, với tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn và quy hoạch tuyến cao tốc Hà Nội- Hạ Long – Móng Cái; có Quốc lộ 279 kết nối với tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn; có hệ thống bến thủy nội địa giáp vịnh Bắc Cửa Lục; có quỹ đất nông nghiệp hơn 70.000 ha, đất rừng hơn 66.000 ha và quỹ đất rừng ngập mặn quý giá; cảnh quan môi trường độc đáo đặc sắc… Tiềm năng là rất lớn, kinh tế – xã hội tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; có nguồn lực lớn về vị trí, đất đai, văn hóa bản địa… nhưng khai thác chưa hiệu quả, khó đột phá, còn nhiều yếu tố chưa bền vững, chậm phát triển. Tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 76,1% cơ cấu kinh tế, trong đó chủ yếu là khai thác khoáng sản thô, sản xuất công nghệ thấp nhiều khói bụi nước thải; công tác quản lý rừng tự nhiên, rừng ngập mặn, tài nguyên than, đá, sét… chưa tốt. Còn nhiều xã khó khăn, đời sống và dân trí thấp; chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế về cảnh quan, văn hóa, tập quán bản địa để tạo ra sự phát triển đột phá, bền vững trong điều kiện tiếp giáp với thành phố Hạ Long. Đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế về năng lực, chậm đổi mới, hiệu lực quản lý không cao, xử lý khó triệt để.

Thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ có mối quan hệ chặt chẽ về điều kiện tự nhiên và xã hội, vị trí tiếp giáp, hình thái bao quanh vịnh Cửa Lục, các sông Trới, Diễn Vọng đổ ra vịnh Hạ long…, có văn hóa tương sinh, mục đích tương đồng, lợi ích tương hợp, hạ tầng tương hỗ… Những điểm khác biệt của 02 địa phương sẽ bổ khuyết cho nhau, nhân lên sức mạnh về tiềm năng và lợi thế, không chỉ một chiều mà là hai chiều nên rất thuận lợi, tối ưu hóa quản lý, khai thác các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh. Cùng với những mâu thuẫn, thách thức chung của cả tỉnh, thực tiễn hai địa phương còn chứa đựng mâu thuẫn điển hình: (1) Giữa tư duy, không gian phát triển kinh tế – xã hội mang tầm nhìn cấp vùng theo Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050, với mô hình quản lý nhìn chung còn biệt lập; (2) Giữa thực trạng rất nhiều tiềm lực, thế mạnh của bên này chưa được đánh thức, phát huy xứng tầm là nhu cầu cấp thiết của bên kia để phục vụ phát triển chung của vùng và toàn tỉnh, với cơ chế còn mang tính cát cứ, chưa được khai thông hiệu quả; (3) Giữa yêu cầu tăng cường quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực vốn có liên hệ khách quan chặt chẽ giữa 2 địa bàn (như khoáng sản, giao thông thủy, bộ; đấu tranh phòng, chống tội phạm, và đặc biệt là quản lý ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững di sản Vịnh Hạ Long liên thông vịnh Cửa Lục…) với tình trạng phối hợp thiếu đồng bộ, gắn kết giữa các cơ quan có thẩm quyền hai bên. Nguyên nhân khách quan chủ yếu là do sự tồn tại của 2 đơn vị hành chính cấp huyện trong một thể thống nhất khách quan mà trước đây chưa có cơ chế chính trị, pháp lý để khắc phục; nguyên nhân chủ quan chính là việc chậm đổi mới tư duy để phát hiện và đề xuất giải quyết các vấn đề trên, không gian phát triển kinh tế – xã hội bị chia cắt bởi địa giới hành chính.

Trong tình hình hiện nay, cả nước đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021; Nghị quỵết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021. Theo đó, cùng với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong một số trường hợp nhất định, Trung ương đặc biệt khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận; hành lang pháp lý đã được đảm bảo đầy đủ, khả thi.

Việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long khi hoàn thành sẽ tạo ra những lợi ích to lớn, hiệu quả thiết thực: (1) Hình thành một đô thị thuộc tỉnh lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc và sự đa dạng về cảnh quan, địa hình, sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần. (2) Mở ra không gian phát triển mới rộng lớn trong 01 đơn vị hành chính thống nhất, khai thác tốt nhất lợi thế về đất đai, tài nguyên; thuận lợi cho quy hoạch lại đô thị tầm cỡ quốc tế; tăng cường khả năng liên kết vùng và liên vùng; tạo phát triển đột phá không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. (3) Là đòn bẩy cho phát triển nhanh và bền vững, giảm áp lực quỹ đất phát triển của thành phố Hạ Long để bảo vệ cảnh quan vùng Di sản, có điều kiện quản lý thống nhất về môi trường theo đúng quan điểm quản lý hệ thống từ rừng núi, sông, vịnh…, thúc đẩy giải pháp xử lý các cơ sở công nghiệp ô nhiễm; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các tài nguyên đất, rừng, khoáng sản… (4) Kết nối, đa dạng hóa dịch vụ rừng – biển, khai thác thế mạnh văn hóa, cảnh quan vùng cao tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, thúc đẩy mạnh mẽ du lịch. (5) Giải quyết bền vững an sinh xã hội, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, tạo chuyển biến trong đồng bào dân tộc. (6) Có điều kiện tăng cường mạnh mẽ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm; nâng cao tiềm lực quốc phòng – an ninh. (7) Tiếp tục tạo đột phá trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, tinh giản mạnh đầu mối, nâng cao chất lượng cán bộ trong môi trường đô thị năng động.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ như sau:

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát

Thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới và sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện; xây dựng Thành phố Hạ Long mới có tiềm năng và thế mạnh vượt trội trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long; phát huy tối đa lợi thế vốn có của hai địa phương, khắc phục bất cập phát sinh do địa giới hành chính chưa hợp lý; tạo đột phá trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực, mở ra thời kỳ phát triển mới cho địa phương, đẩy mạnh tăng trưởng, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, có tầm nhìn dài hạn, làm hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai. Đồng thời, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tạo đồng thuận ủng hộ từ mọi cấp, ngành, cán bộ, nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao tiềm lực quốc phòng – an ninh, tăng cường quản lý Nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể: (1)

Xây dựng đề án, phương án, báo cáo, đề xuất và được cấp có thẩm quyền quyết định việc nhập địa giới hành chính 02 địa phương phấn đấu hoàn thành trong năm 2019; (2) Sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất đi vào hoạt động ổn định theo môi hình mới trước khi tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; (3) Đảm bảo mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp quy định chung từ năm 2025.

2. Quan điểm

(1) Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Tỉnh ủy, quản lý điều hành của UBND tỉnh; bám sát chỉ đạo của Trung ương có liên quan đòi hỏi phải tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành; đề cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nhất là tại 02 địa phương Hạ Long, Hoành Bồ; quyết liệt, kịp thời, xem xét kỹ lưỡng toàn diện, có giải pháp thấu đáo, hợp lý, tiến hành thận trọng, từng bước chắc chắn nhưng phải khẩn trương để đảm bảo đồng bộ với công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(2) Việc nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bảo đảm quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực của hai địa phương và của tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh.

(3) Việc nhập địa giới hành chính 02 địa phương phải thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật có liên quan. Phải có bước đi, cách làm bài bản, phù hợp, chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả; hạn chế thấp nhất xáo trộn, giữ nguyên tối đa các đơn vị không cần thiết sắp xếp lại; giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân, giữ vững sự ổn định trong quá trình sắp xếp để phát triển.

(4) Trong quá trình thực hiện nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long phải chú ý giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh; có lộ trình bố trí, sắp xếp hợp lý đảm bảo chậm nhất sau 5 năm kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định nhập địa giới hành chính thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới bảo đảm đúng theo quy định.

(5) Coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục; vận dụng hiệu quả các hình thức thông tin, truyền thông tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

1.1. Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy; đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định nhập toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long
Thống nhất chủ trương nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số, địa giới hành chính của huyện Hoành Bồ vào toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số, địa giới hành chính của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đơn vị hành chính mới có tên gọi là Thành phố Hạ Long; có 33 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm toàn bộ 20 phường thuộc thành phố Hạ Long; 12 xã thuộc huyện Hoành Bồ hiện tại; thành lập phường Hoành Bồ trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số thị trấn Trới hiện tại; đồng thời nghiên cứu kỹ các căn cứ, điều kiện đề xuất thành lập phường trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của một số đơn vị hành chính cấp xã khác (nếu có). Hệ thống chính trị của đơn vị hành chính mới đảm bảo thống nhất theo mô hình chung, trên cơ sở sát nhập các cơ quan cấp huyện có chức năng tương đương của 02 địa phương hiện tại; giữ nguyên tổ chức bộ máy ở cấp xã và các cơ quan, tổ chức không gắn với địa hạt cấp huyện. Về biên chế được xác định trên cơ sở tổng cộng biên chế được giao của 2 địa phương; thực hiện tinh giản theo lộ trình chung. Về trụ sở, bố trí tại thành phố Hạ Long hiện nay; đối với các trụ sở làm việc, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện có của huyện Hoành Bồ cần tính toán kỹ đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản, đất đai.

1.2. Phát huy ưu thế của đơn vị hành chính mới, thúc đẩy các chủ trương, dự án đầu tư đã được xác định; thực hiện theo lộ trình việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh các chủ trương, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh phù hợp với điều kiện sau sắp xếp địa giới hành chính.

Sớm tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030; xây dựng Nghị quyết lãnh đạo mới đảm bảo định hướng dài hạn, phù hợp tình hình mới, theo hướng kế thừa thành quả, cập nhật bổ sung chủ trương sát tình hình, có các cơ chế chính sách đặc thù tạo thuận lợi chung cho toàn địa bàn sau nhập địa giới.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050; giữ vững định hướng phát triển, các phân khu chức năng, chương trình và dự án ưu tiên đầu tư; cập nhật, bổ sung các nội dung phát triển về phía huyện Hoành Bồ hiện tại. Rà soát, kế thừa nội dung có giá trị của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Hoành Bồ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh; chú trọng bổ sung quy hoạch theo các hướng kết nối vùng, nhất là hướng quốc lộ 279 đi Bắc Giang, Lạng Sơn và các công trình giao thông động lực đã và đang triển khai (cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, cầu Cửa Lục 1, cầu Cửa lục 3…).

Trong quá trình nhập địa giới hành chính của 02 địa phương không làm ảnh hưởng đến các cam kết, chủ trương đầu tư và tiến độ các dự án đã phê duyệt. Đồng thời rà soát toàn bộ các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và các nội dung khác để có hướng điều chỉnh quy hoạch tổng thể, đồng bộ, phù hợp, nhằm chuyển hóa lợi thế sau điều chỉnh địa giới thành nguồn lực và động lực phát triển với tầm nhìn mới dài hạn tạo đột phá phát triển.

1.3. Đảm bảo ổn định tình hình từ khi khâu xây dựng đề án, phương án, lấy ý kiến, trình phê duyệt đến khi nhập địa giới hành chính của 02 địa phương; đảm bảo toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố Hạ Long mới vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; giải quyết có hiệu quả mọi vướng mắc nảy sinh, đảm bảo phát huy cao nhất hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, cải thiện dân sinh sau khi nhập địa giới hành chính.

2. Giải pháp

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, quản lý, điều hành chủa chính quyền các cấp: Quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo việc nhập địa giới hành chính 02 địa phương. Bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết, Kế hoạch của Chính phủ; nhấn mạnh những yêu cầu, đòi hòi, cơ hội, lợi ích lớn trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khi tiến hành nhập địa giới hành chính 02 địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động, giải trình, thuyết phục bằng các giải pháp căn cơ nhằm giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình sắp xếp; đồng thời thể hiện tinh thần chủ động quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của hệ thống chính trị toàn tỉnh khi chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính đang được cả nước triển khai đồng bộ, được Bộ Chính trị khuyến khích, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ quan tâm, tạo điều kiện. Lãnh đạo thực hiện thật tốt công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ trong quá trình sáp nhập gắn với công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, nêu cao cảnh giác, chỉ đạo chủ động phát hiện, đấu tranh chống lợi dụng xuyên tạc, chống phá, gây rối làm mất ổn định an ninh trật tự; chống các biểu hiện cơ hội, chia rẽ, gây mất đoàn kết, đơn thư khiếu kiện không đúng đắn; biểu hiện cơ hội, “tranh thủ” vi phạm trong điều kiện sát nhập…

2.2. Xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế đối với các nội dung thuộc thẩm quyền chỉ đạo, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Có phương án tổng thể đối với tổ chức của Đảng, hệ thống cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, đơn trực thuộc cấp huyện tại địa phương liên quan sau sắp xếp. Đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, quy định, điều lệ; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định những nội dung vượt quá thẩm quyền của tỉnh, theo hướng không để việc sắp xếp lại làm ảnh hưởng nhiều đến vị trí, quyền lợi cán bộ; có cơ chế đặc thù phù hợp với điều kiện nhập địa giới, nhất là số lượng cấp ủy viên ban thường vụ, số lượng đại biểu Đại hội Đảng bộ thành phố, số lượng biên chế, số lượng cấp phó… Trước mắt, giữ nguyên tổ chức của các đơn vị hành chính cấp xã; giữ nguyên tổ chức của các đơn vị sự nghiệp không liên quan trực tiếp đến việc nhập địa giới hành chính đảm bảo cung ứng chất lượng dịch vụ công, dịch vụ hành chính công (sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, nông nghiệp…) đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp; việc rà soát, sắp xếp lại sẽ tiến hành khi có nhu cầu thực tiễn và đủ điều kiện để phục vụ cho người dân được tốt hơn.
Những nơi đang được hưởng các chế độ, chính sách đặc thù theo chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh cần được rà soát cụ thể để có giải pháp phù hợp đảm bảo quyền lợi theo quy định trong quá trình sắp xếp. Đối với việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến nhân thân hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh khi thực hiện việc chuyển đổi do nhập địa giới ành chính, cần nghiên cứu có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp đảm bảo các quy định của pháp luật.

2.3. Chỉ đạo rà soát toàn diện các cơ quan Trung ương, cơ quan của Tỉnh đóng trên địa bàn 2 địa phương hiện tại để có phương án sắp xếp phù hợp với mô hình đơn vị hành chính mới; chỉ đạo, phối hợp các cơ quan ngành dọc có phương án sắp xếp tổ chức, cán bộ, biên chế phù hợp điều kiện nhập địa giới. Các ngành có đơn vị gắn với địa giới hành chính cấp huyện như: Quân sự, Công an, Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự, Quản lý thị trường, Kiểm lâm, Kho bạc, Thống kê, Bảo hiểm xã hội… khẩn trương rà soát, chủ động xây dựng phương án sát nhập tổ chức tương ứng tại 02 địa phương; có phương án tổng thể sắp xếp cán bộ trong cân đối chung toàn ngành; báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. Đảm bảo đồng bộ, đồng thời về mặt hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, xem xét, quyết định và ngay sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nhập địa giới có thể tiến hành ngay việc sắp xếp nội bộ ngành đi vào hoạt động ổn định.

2.4. Nghiên cứu xây dựng phương án, yêu cầu, điều kiện, cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả để phục vụ việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chịu tác động. Thực hiện cân đối, linh hoạt, hài hòa các giải pháp: điều động, luân chuyển trong quy mô toàn tỉnh; tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, ngoại ngữ; giải quyết chế độ chính sách nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng; đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép bố trí vượt khung số lượng (về biên chế, cấp phó…) trong giai đoạn chuyển tiếp… Tập trung xây dựng phương án đối với những cán bộ, công chức là lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Chuẩn bị thật tốt nhân sự Đại hội cấp cơ sở và cáp trên cơ sở đảm bảo phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Nghiên cứu, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho đối tượng chịu tác động của việc nhập địa giới hành chính theo hướng khuyến khích mạnh mẽ việc tự đánh giá năng lực, triển vọng, nguyện vọng, đảm bảo không ai vì sát nhập mà ảnh hưởng quyền lợi không do tự nguyện.

2.5. Xây dựng, thông qua đề án, phương án sắp xếp thực hiện khẩn trương, đầy đủ, chặt chẽ quy trình pháp lý. Xây dựng Đề án “Nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long” theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Tiến hành làm việc, xin ý kiến, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan. Thực hiện thật tốt các bước lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về Đề án tạo ra sự đồng thuận cao nhất của nhân dân, dư luận xã hội; thông qua Hội đồng nhân dân; bám sát các cơ quan Trung ương trong quá trình thẩm định, trình, thông qua.
Sau khi có ý kiến thống nhất của Trung ương, Bộ Nội vụ, trên cơ sở tuyên truyền, vận động, thuyết phục tạo sự đồng thuận cao của cử tri trên địa bàn,
thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về Đề án, phương án nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Trên cơ sở đó, HĐND các cấp có liên quan tổ chức các kỳ họp tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo trình tự từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh làm cơ sở lập hồ sơ Đề án trình Chính phủ để xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

2.6. Tăng cường toàn diện các mặt công tác quản lý trong quá trình sắp xếp. Rà soát, lập danh mục các dự án và chuẩn bị đầu tư làm cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Chỉ đạo đẩy mạnh các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, nhất là các dự án, công trình có liên quan sự kết nối giữa 2 địa phương, như cầu Cửa Lục 1, Cửa Lục 3, Khu công nghiệp Việt Hưng giai đoạn 2, đường nối Khu Công nghiệp Cái Lân qua Khu Công nghiệp Việt Hưng đến Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn; tuyến đường tránh bao biển phía Nam Quốc lộ 279. Quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra vi phạm về đất đai, xây dựng, khai thác than và khoáng sản khác; khẩn trương có giải pháp chống “thổi giá” đất nhất là tại huyện Hoành Bồ. Chú trọng bảo vệ rừng tự nhiên, rừng ngập mặn, hồ nước, bãi triều…

2.7. Tăng cường nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm lan tỏa chủ trương đúng đắn, tạo đồng thuận; ngăn chặn xử lý các biểu hiện tiêu cực, xuyên tạc, lợi dụng chống phá, đặc biệt là trong thời gian lấy ý kiến của cử tri về việc nhập địa giới hành chính 02 địa phương. Tăng cường triệt phá, xử lý tội phạm liên tuyến, các vi phạm về bảo vệ môi trường, hoạt động vận chuyển trái phép than, khoáng sản… củng cố niềm tin cho nhân dân.

2.8. Bố trí nguồn lực kịp thời, phục vụ tốt quá trình nhập địa giới, nhất là kinh phí giải quyết chế độ chính sách, bố trí trụ sở, phương tiện, trang thiết bị; các chi phí hành chính phát sinh; nguồn vốn cho các dự án, công trình liên quan. Trước mắt bố trí trụ sở tại các trụ sở hiện có của thành phố Hạ Long; bố trí sử dụng các trụ sở tại huyện Hoành Bồ đảm bảo hợp lý; có hướng để để một số cơ quan có thể bố trí chi nhánh, văn phòng, đồn trạm tại địa điểm phù hợp. Sớm quy hoạch trung tâm chính trị – hành chính mới của thành phố tại địa điểm thích hợp, xứng tầm đô thị hàng đầu sau sắp xếp.

2.9. Kiến nghị với Trung ương, kịp thời cho chủ trương về những cơ chế, chính sách đặc thù khuyên khích trong quá trình sắp xếp về số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, số lượng chức danh lãnh đạo cấp phó và số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình thực tiễn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết; quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các phát sinh, vướng mắc nảy sinh trong quá trình sắp xếp, nhất là những vấn đề liên quan đến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế…

2. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo UBND tỉnh,  các sở, ban, ngành liên quan: (1) Khẩn trương xây dựng Đề án nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long theo luật định; thực hiện đúng quy trình, thủ tục pháp lý, sớm báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xem xét, quyết định. (2) Chỉ đạo xây dựng phương án tổng thể và phương án cụ thể sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ khối các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ, phù hợp với đơn vị hành chính mới sau khi nhập địa giới hành chính. Chỉ đạo các đơn vị ngành dọc chủ động chủ động có phương án sắp xếp tổ chức, cán bộ báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. (3) Quan tâm giải quyết kịp thời, thỏa đáng các chế độ, chính sách cho những đối tượng bị tác động; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các quy định của Chính phủ; Nghị quyết số 206/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh và các quy định hiện hành. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức, đơn vị do nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. (4) Báo cáo, đề xuất Chính phủ, các bộ ngành Trung ương cho phép tỉnh Quảng Ninh thực hiện một số cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết 653/2019/ UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của UBTVQH đối với trường hợp nhập địa giới thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ (tương tự như trường hợp bắt buộc phải sát nhập để đảm bảo tiêu chí); được thực hiện số lượng biên chế, số lượng cấp phó vượt quá khung quy định trong giai đoạn chuyển tiếp, có lộ trình chậm nhất sau 5 năm kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định nhập địa giới hành chính thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới bảo đảm đúng theo quy định. (5) Đẩy mạnh các nhiệm vụ kinh tế – xã hội có liên quan; chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước trên cơ sở tiếp cận khoa học công nghệ về quản lý hệ thống, chống lợi dụng vi phạm về đất đai, quy hoạch, xây dựng, khoáng sản, “thổi giá đất”…

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo thông qua Đề án tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền để thực hiện Đề án.

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, Đảng đoàn các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nắm tình hình đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là tại thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ, làm nòng cốt tạo sự thống nhất, đồng thuận ủng hộ triển khai Đề án đúng tiến độ. Chỉ đạo việc sắp xếp các tổ chức chính trị – xã hội tương ứng tại các địa phương liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của mỗi tổ chức.

5. Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong thời gian lấy ý kiến của cử tri về việc nhập địa giới hành chính 02 địa phương; kịp thời phát hiện và ngăn chặn xử lý các biểu hiện tiêu cực, xuyên tạc, lợi dụng chống phá; tăng cường triệt phá, xử lý tội phạm liên tuyến, các vi phạm về bảo vệ môi trường, hoạt động vận chuyển trái phép than, khoáng sản… Đồng thời, cùng với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, cán bộ tại các địa phương liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

6. Thành ủy Hạ Long, Huyện ủy Hoành Bồ tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo: (1) Phối hợp xây dựng Đề án của UBND tỉnh; khẩn trương thực hiện tốt nhiệm vụ lấy ý kiến cử tri và thông qua Hội đồng nhân dân địa phương. (2) Chủ động, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, đề xuất phương án bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan sau sáp nhập. (3) Chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng về nội dung Nghị quyết tới cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện; trong đó cần đặc biệt chú ý đến công tác cán bộ do sắp xếp.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội; nắm tình hình dư luận, có thông tin khách quan, kịp thời trước công luận bằng các kênh chính thống cũng như trên mạng xã hội.

Trung tâm Truyền thông tỉnh chủ trì công tác thông tin, báo chí, truyền thông đảm bảo đầy đủ, kịp thời, sâu sắc, toàn diện, đúng định hướng về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, những lợi ích to lớn trước mắt và lâu dài của việc nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long vì lợi ích chung của đất nước, của tỉnh và của các tầng lớp nhân dân đảm bảo tạo sự đồng thuận cao nhất, sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,  cử tri và nhân dân.

8. Ban Dân vận, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tăng cường nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề nảy sinh; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan tham mưu ở địa phương liên quan.

9. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoành Bồ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy: (1) Rà soát, xây dựng phương án tổng thể về sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị hành chính mới đảm bảo phù hợp sau nhập địa giới hành chính, đặc biệt là phương án sắp xếp số cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư; (2) Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp bộ máy, tổ chức, cán bộ khối Đảng, đoàn thể tại đơn vị hành chính mới; (3) Tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù có liên quan như: số lượng cấp ủy viên, số lượng đại biểu đại hội đảng bộ thành phố sau nhập địa giới… (4) Tham mưu chỉ đạo việc xây dựng các cơ chế, chính sách có liên quan.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, Thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Tin: Báo Quảng Ninh

3-Khi tiến hành sáp nhập, thị trấn Trới sẽ chuyển thành phường Hoành Bồ, dự kiến khu vực các xã ven vịnh Cửa Lục như Lê Lợi, Thống Nhất sẽ được nâng cấp lên phường

Các dự án kết nối 2 địa phương đã có như cầu Cửa Lục 1, Cửa Lục 3, Khu công nghiệp Việt Hưng giai đoạn 2, đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn; Đại lộ 10 phía Nam QL279,…sẽ được đẩy nhanh tiến độ, khi hoàn thành sẽ xóa nhòa ranh giới địa lý hiện tại bởi giao thông và kinh tế thuận tiện.

Các dự án mới sẽ nảy nở nhanh chóng như thác đổ khi Hoành Bồ về với Hạ Long. Từ hạ tầng giao thông đến hạ tầng du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế,…sẽ lần lượt mọc lên để hình thành 1 vùng đại đô thị được quy hoạch bài bản.

Khi kinh tế và dân số phát triển nhanh, các hạ tầng lớn và hiện đại sẽ được tính đến và triển khai như đường sắt đô thị (hệ thống metro), đường sắt cao tốc, đường cao tốc Hạ Long – Nội Bài, đường Hạ Long – Ba Chẽ, Hạ Long – Bắc Giang,…

Trung tâm hành chính của thành phố Hạ Long mới cũng được dự kiến chuyển lên phía Bắc, được quy hoạch xứng tầm với quy mô của đô thị loại 1 thuộc tỉnh lớn nhất cả nước.

Cảnh quan rừng Đồng Sơn – Kỳ Thượng, các danh thắng tự nhiên (thác, núi) và văn hóa các dân tộc Hoành Bồ sẽ được bảo tồn và phát huy khi có được nguồn lực lớn từ thành phố Hạ Long mới và các nhà đầu tư lớn.

Có thể thấy, việc sáp nhập Hoành Bồ – Hạ Long diễn ra tại thời điểm chín muồi, 2 địa phương có văn hóa tương sinh, mục đích tương đồng, lợi ích tương hợp, hạ tầng tương hỗ, chắc chắn thành công.

01/10

2-Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về Đề án Sáp nhập TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ

Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp về Đề án sáp nhập TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ nêu rõ, bám sát Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653-NQ/QH ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định số 702-QĐ/TTg ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn tới năm 2050, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo xây dựng Đề án về việc sắp xếp, sáp nhập TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ một cách thận trọng, chắc chắc, công phu và có lộ trình cụ thể.  Đây là hai địa phương có mối liên hệ gắn bó đặc biệt trên hầu hết phương diện, có nhiều điểm tương đồng, gắn kết khách quan với nhau từ lịch sử, văn hóa, địa giới, kết nối kinh tế – xã hội. Những điểm khác biệt của hai địa phương sẽ bổ khuyết, tương hỗ cho nhau, không chỉ một chiều mà là cả hai chiều nên rất thuận lợi khi sáp nhập tổng thể.

Theo Đề án sắp xếp, sáp nhập TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ sẽ nhập toàn bộ 843,54km2 diện tích tự nhiên và dân số 51.003 người của huyện Hoành Bồ với toàn bộ 275,58%km2 diện tích tự nhiên và dân số 249.264 người của TP Hạ Long. Tên gọi của đơn vị hành chính mới là TP Hạ Long với diện tích 1.119,36km2, quy mô dân số 300.267 người. Đơn vị hành chính trực thuộc gồm 33 đơn vị cấp xã, bao gồm toàn bộ 20 phường thuộc TP Hạ Long, thị trấn Trới và 12 xã thuộc huyện Hoành Bồ. Đối với thị trấn Trới, đề nghị nâng cấp lên phường để đảm bảo theo quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Hệ thống chính trị, thống nhất theo mô hình chung, trên cơ sở sáp nhập các cơ quan cấp huyện có chức năng tương đương của 2 địa phương hiện tại, giữ nguyên tổ chức bộ máy cấp xã.

Sau khi thực hiện sáp nhập, đơn vị hành chính TP Hạ Long mới sẽ là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Đây sẽ là đô thị lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên, lớn nhất về số đơn vị hành chính trực thuộc. Trong tương lai gần, TP Hạ Long sẽ trở thành hạt nhân của thành phố trực thuộc Trung ương, qua đó góp phần tạo sức sống mới, động lực mới, lan tỏa phấn khởi tin tưởng; mở ra không gian phát triển rộng lớn trong thể thống nhất của một đơn vị hành chính; tăng cường khả năng liên kết vùng và liên vùng.

Trong đó, khai thác tốt nhất lợi thế tổng thể về đất đai rộng rãi, tài nguyên thiên nhiên đa dạng phong phú, thuận lợi cho quy hoạch đô thị bao quanh Vịnh Hạ Long – Vịnh Cửa Lục; có cơ hội và động lực quy hoạch lại trung tâm chính trị – hành chính của thành phố xứng tầm; là đòn bẩy cho phát triển bền vững, giảm áp lực quỹ đất phát triển cho Hạ Long vốn đã gần cạn kiệt; giảm áp lực dân số cục bộ. Có điều kiện quản lý thống nhất về môi trường cảnh quan liên thông từ rừng, núi, sông, vịnh; có cơ sở để tiếp tục thúc đẩy quá trình đưa ra khỏi quy hoạch, chấm dứt hoạt động các nhà máy điện, xi măng, vôi gây ô nhiễm. Nâng tầm nhìn theo hướng bền vững cho khu vực Hoành Bồ hiện nay, đảm bảo sử dụng có hiệu quả quỹ rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn, các dự trữ khoáng sản, các quỹ đất có lợi thế. Kết nối, đa dạng hóa dịch vụ, nhất là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch khám phá rừng – biển, giúp kéo dài lưu trú, tăng doanh thu, nâng cao chất lượng du lịch, dich vụ. Khai thác thế mạnh về văn hóa bản địa phong phú của các dân tộc vùng cao Hoành Bồ, cảnh quan rừng quốc gia Đồng Sơn – Kỳ Thượng…, giải quyết tốt về an sinh xã hội. Có nguồn lực mạnh để đẩy nhanh xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện Đề án 196. Đẩy mạnh giao lưu liên thông đô thị – nông thôn, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, tạo chuyển biến về tư tưởng, nhận thức, ý thức vươn lên của bộ phận lớn đồng bào dân tộc còn thụ động, lạc hậu. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tạo đột phá trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương.

Việc sắp xếp, sáp nhập TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ sẽ được triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành trong năm 2019.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, việc sáp nhập TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ là một chủ trương lớn đã được tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách thận trọng, chắc chắn, trên cơ sở bám sát các hướng dẫn và quy định của Trung ương. Với mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cần có hạt nhân khởi động đủ tầm sức mạnh. Việc sáp nhập này sẽ tạo cho đơn vị hành chính mới là TP Hạ Long có một không gian đủ lớn để phát triển không chỉ 20-30 năm mà còn trong tương lai xa, trở thành thành phố với các ưu thế tiềm năng phát triển, đáp ứng yêu cầu về đất đai, dân số và các cơ sở hạ tầng chủ yếu; đồng thời là giải pháp tối ưu phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có của huyện Hoành Bồ vốn dĩ chưa được khơi dậy. Định hướng này hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Trung ương và định hướng phát triển đô thị, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Không chỉ bảo đảm tiêu chí diện tích, dân số của đô thị, mà quan trọng hơn là tạo được không gian cho sự phát triển xứng tầm của một đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước và là mũi nhọn, là cực tăng trưởng về kinh tế, tạo bước đột phá mới của tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, chất lượng đội ngũ cán bộ và điều kiện hoạt động của bộ máy chính quyền được nâng lên, người dân sẽ được phục vụ tốt hơn. Chắc chắc, đây điều kiện thu hút các nhà đầu tư chiến lược với các dự án lớn và giải quyết được vấn đề môi trường tự nhiên vốn đã là thách thức từ nhiều năm nay của cả Hoành Bồ và Hạ Long; đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tốt hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sáp nhập 2 địa phương cấp huyện là việc rất quan trọng, tác động lớn đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, vì vậy công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu và đồng thuận cần phải được đẩy mạnh. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm Truyền thông tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân vận, Cơ quan khối MTTQ các tổ chức chính trị – xã hội vào cuộc tuyên truyền, phổ biến và quán triệt về mục tiêu, yêu cầu, quan điểm của Đề án tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân TP Hạ Long, huyện Hoành Bồ để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, phải tính toán, rà soát cụ thể từng cá nhân, để có phương án hợp lý, không làm xáo trộn, gây tư tưởng. Ngay sau cuộc họp này, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện đề án để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án sắp xếp, sáp nhập TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ

1. Đối với tổ chức Đảng

a. Về thẩm quyền:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định thành lập Đảng bộ mới khi thực hiện sắp xếp; chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy mới theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định hiện hành; quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên của đảng bộ sáp nhập về đảng bộ mới.

b. Về số lượng:

Trên cơ sở cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, kết quả rà soát, đánh giá phân loại, tín nhiệm của các đồng chí cấp ủy địa phương cũ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định số lượng cấp ủy viên của thành phố mới đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế.

c. Về tiêu chuẩn, điều kiện:

Lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chung của cán bộ theo quy định, trong đó cần nhấn mạnh về lập trường tư tưởng chính trị, năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả, “sản phẩm” công việc; uy tín trong Đảng, trong nhân dân; khả năng nắm bắt, xử lý có hiệu quả những vấn đề mới; đoàn kết, quy tụ được đội ngũ cán bộ; dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; công tâm, khách quan trong công tác cán bộ; nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đảng bộ tín nhiệm.

d. Thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy: Tháng 6/2020.

đ. Độ tuổi tham gia cấp ủy

Lựa chọn, chỉ định tham gia cấp ủy mới những đồng chí còn đủ tuổi tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (tròn 60 tháng trở lên tính tại thời điểm đại hội); trường hợp cán bộ thực sự có trình độ, năng lực nổi trội, phải đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (tròn 30 tháng trở lên). Các đồng chí dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo điều kiện về tuổi đối với chức danh này theo quy định.

2. Đối với HĐND, UBND (thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương), cụ thể:

– Đại biểu HĐND của hai địa phương được hợp thành HĐND của đơn vị hành chính mới và tiếp tục hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ.

– Kỳ họp thứ nhất của HĐND ở đơn vị hành chính mới do một triệu tập viên được Thường trực HĐND tỉnh chỉ định trong số đại biểu HĐND của đơn vị hành chính mới, để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND của đơn vị hành chính mới.

– HĐND của đơn vị hành chính mới bầu các chức danh của HĐND, UBND theo quy định tại Điều 83 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho đến khi HĐND khóa mới được bầu ra.

3. Đối với MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội

– Việc thành lập MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tại đơn vị hành chính mới mới thực hiện theo Điều lệ của các tổ chức và hướng dẫn của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội cấp trên. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh có văn bản hướng dẫn quy trình lựa chọn, chỉ định cán bộ cấp trưởng MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đơn vị hành chính sáp nhập bảo đảm quy định hiện hành, lựa chọn được cán bộ thực sự nổi trội.

– Tiếp tục thực hiện mô hình cơ quan giúp việc dùng chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội (gồm: UBMTTQ thành phố, Hội LHPN, Hội CCB, Hội nông dân, LĐLĐ thành phố, Thành Đoàn).

4. Các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc

– Cơ quan tham mưu của cấp ủy: Văn phòng Thành ủy, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Trung tâm BDCT thành phố.

– Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố: 12 đơn vị gồm Văn phòng HĐND – UBND, các phòng: Y tế, Giáo dục – Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nông nghiệp & PTNT, Dân tộc

– Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố: 08 đơn vị gồm Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường, Hội Chữ thập đỏ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban quản lý các dịch vụ công ích, Ban quản lý chợ Hạ Long 1, Trung tâm quy hoạch và thiết kế kiến trúc, Trung tâm phát triển quỹ đất. Ngoài ra, còn có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm phục vụ hành chính công, Trung tâm DS-KHHGĐ, Trạm Thú y và bảo vệ thực vật, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, là các đơn vị thuộc cấp phòng. Quá trình hoạt động sẽ tiếp tục sắp xếp đảm bảo hiệu quả.

5. Đối với các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn: Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Chi cục Thi hành án, Chi cục Thuế, Kho bạc, Quản lý thị trường…: Đề nghị cơ quan chủ quản tích cực phối hợp với tỉnh để giải quyết tốt nhất việc sắp xếp, sáp nhập theo quy định của Trung ương, của tỉnh và của ngành, đặc biệt quan tâm đến việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

1-Thành phố Hạ Long mới có diện tích 1.119,36km2, quy mô dân số 300.267 người

Gồm 33 đơn vị hành chính, trong đó có 21 phường (chuyển thị trấn Trới thành phường) và 12 xã (sớm nâng cấp 1 số xã quanh vịnh Cửa Lục lên phường).

Thành phố Hạ Long mới sẽ trở thành thành phố thuộc tỉnh lớn nhất cả nước (lớn hơn cả 1 số tỉnh như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, tương đương với Vĩnh Phúc, Đà Nẵng), điều này cũng khiến cho Quảng Ninh trở thành tỉnh sở hữu 3 thành phố trực thuộc có diện tích lớn nhất Việt Nam, lần lượt ở vị trí 1-2-3 là Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *