Trang chủ / Quy hoạch / Thành phố thông minh / Dự án Thành phố thông minh {3}

Dự án Thành phố thông minh {3}

25/02

2-Móng Cái vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Móng Cái là mô hình tiên tiến, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế – xã hội của TP Móng Cái. Theo đó, TP Móng Cái đã phối hợp với Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) thực hiện 8 hợp phần tại Trung tâm Điều hành, gồm: Hệ thống cảnh báo; chỉ đạo điều hành và tương tác nội bộ; họp thông minh; văn bản đi, đến; lịch làm việc; ý kiến người dân; hành chính công Móng Cái; báo chí và mạng xã hội; đọc văn bản; giám sát dịch Covid-19; dự án thành phần, hệ thống camera giám sát tại các nút giao thông, khu vực trọng điểm trên địa bàn…

Lãnh đạo TP Móng Cái, Sở TTTT và Công ty CP Tiến bộ Quốc tế khởi động

TP Móng Cái là địa phương đi đầu trong 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khai trương, vận hành thí điểm mô hình Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Móng Cái trong xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.

Trong quá trình vận hành thí điểm, TP Móng Cái và Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) tiếp tục phối hợp điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các tính năng, hợp phần nhằm đạt được mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công, mang đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

27/11/19

1-UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình giải ngân các dự án thuộc đề án thành phố thông minh

Đề án Triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2017-2020 tập trung xây dựng 32 nhiệm vụ, dự án, như: Xây dựng bổ sung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phần mềm nền tảng cho thành phố thông minh; xây dựng trường học thông minh trên địa bàn TP Hạ Long; xây dựng hệ thống điều hành giao thông thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đảm bảo an ninh trật tự; ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả hoạt động ngành Du lịch; xây dựng trung tâm điều hành thành phố thông minh…

Đến nay, các dự án đã cơ bản thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Tỉnh đã hoàn thành xây dựng kiến trúc thành phố thông minh và kiến trúc chính quyền điện tử làm cơ sở quan trọng trong việc triển khai các hệ thống thông tin đảm bảo an toàn, liên thông, tích hợp dữ liệu đến trung tâm điều hành thông minh. Hiện các sở, ngành, đơn vị, địa phương được giao làm chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần và hoàn thành các thủ tục giải ngân theo quy định.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia một số ý kiến, như: Việc bố trí kinh phí cho các dự án, đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá điều chỉnh, nhà thầu đẩy nhanh việc nhập hàng, thiết bị về; thay đổi một số thiết bị cho phù hợp với yêu cầu vận hành thực tế…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần trong Đề án Triển khai mô hình thành phố thông minh. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc rà soát, lựa chọn các nhà thầu triển khai từng hạng mục đảm bảo làm tới đâu chắc tới đó; có phương án thay thế các nhà thầu không đủ năng lực, chậm tiến độ.

Nhấn mạnh vai trò của Trung tâm Điều hành thông minh trong quá trình xây dựng thành phố thông minh, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các hạng mục thành phần để đưa trung tâm vào khai thác. Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, triển khai các hạng mục dự án thành phần đảm bảo tiến độ xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh theo đúng yêu cầu đề ra.

Tin: Báo Quảng Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *