Trang chủ / Quy hoạch / Các quy hoạch / Mục tiêu Thành phố thịnh vượng TTTW

Mục tiêu Thành phố thịnh vượng TTTW

27/12

7-Mục tiêu năm 2030 Quảng Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu của việc lập quy hoạch là tới năm 2030 phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển kinh tế của miền Bắc và cả nước với hệ thống kế cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại phát huy vai trò là hạt nhân, đầu mối quan trọng của cả nước.

Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân nằm trong nhóm những thành phố dẫn đầu cả nước, phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa xã hội, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Tới năm 2045, Quảng Ninh sẽ trở thành vùng đô thị lớn tầm khu vực và quốc tế, phát triển văn minh, hiện đại và có bản sắc, đô thị xanh, thông minh; là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo có cơ sở kinh tế vững chắc, có sức cạnh tranh cao đảm bảo tốt an sinh xã hội và chất lượng cuộc sống người dân có mức thu nhập cao nhất cả nước, tương đương với các nước phát triển, nơi đáng đến, đáng sống tốt nhất cả nước; phát triển kinh tế hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn. Trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế, quốc tế với tính chủ động và tích cực.

Các ý kiến tại cuộc họp cho rằng, việc lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2045 là nội dung có khối lượng công việc lớn, phạm vi nghiên cứu rộng, vì vậy, phải phù hợp với các nội dung định hướng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đất nước thời kỳ 2021-2030, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch ngành quốc gia liên quan tới tỉnh Quảng Ninh.

Trong quá trình lập quy hoạch, phải có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và nhân dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của nhân dân. Lộ trình đặt ra là cuối năm 2020, tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thiện hồ sơ thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch này.

Cho ý kiến nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, các sở ngành, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ lớn của tỉnh, vì vậy, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình tham gia lập quy hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng cao nhất, góp phần để quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia có thêm căn cứ quan trọng.

Tham gia ý kiến cụ thể vào các nội dung trong quy hoạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, cần phân tích sâu cơ hội từ việc Quảng Ninh có đơn vị hành chính là TP Hạ Long mới và cơ hội từ hệ thống hạ tầng giao thông, dịch vụ, du lịch, đô thị sau khi đầu tư được quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả.

Ngoài ra, phải xác định rõ trong bối cảnh mới, tỉnh Quảng Ninh đứng trước những mâu thuẫn, thách thức nào. Về dự báo triển vọng phát triển của tỉnh, cần phải dựa vào các số liệu cụ thể với những phương pháp tính toán mới của thế giới để có những dự báo tốt nhất.

Nhấn mạnh tới một số quan điểm phát triển mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tiếp tục khẳng định quan điểm phát triển dựa vào thiên nhiên, con người, văn hóa kết hợp với xu thế hòa bình, hợp tác hội nhập và cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tạo ra sự đột phá về năng suất chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa chủ yếu vào nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin trên nền tảng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đạ; sự ổn định chính trị xã hội và hoạt động hiệu lực hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước; cụ thể hóa quan điểm phát triển bền vững mà nước ta đã ký với thế giới. Đồng thời, hiện thực hóa chủ trương từ Thông báo 108 của Bộ Chính trị về việc Quảng Ninh là phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Về mục tiêu của quy hoạch, ngoài mục tiêu tới năm 2030, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thu nhập bình quân đầu người là 20.000 USD/người/năm, cần nghiên cứu, xác định được rõ hơn, cụ thể hơn mục tiêu tới năm 2045 của tỉnh. Trong phương hướng phát triển thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2045 cần dựa vào các trụ cột: Đối với công nghiệp phải thu hút công nghiệp chế biến chế tạo áp dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; đối với dịch vụ, du lịch vẫn là mũi nhọn.

Ngoài ra, Quảng Ninh phải là trung tâm của công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa; trung tâm của đổi mới sáng tạo. Đồng thời, dựa vào nền tảng “một tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá”, trong đó hai mũi đột phá cần phải tập trung tổ chức không gian lãnh thổ và phát huy tiềm năng không gian biển. Tuy nhiên phải quan tâm tới những hạt nhân mới nổi như Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.

Đối với việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, phương án sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, giải pháp huy động nguồn lực, trên nền tảng giai đoạn hợp tác công tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu các dự án động lực của tỉnh dưới hình thức hợp tác công tư. Định vị các vùng để thu hút nguồn vốn, nhất là vùng trũng có lợi thế cạnh tranh.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tất cả nhiệm vụ trên phải đặt trong nguyên tắc dứt khoát nghiên cứu quy hoạch gắn liền với quản lý sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, với quan điểm tiết kiệm, không lãng phí. Tỉnh sẽ thành lập một tổ chuyên trách triển khai lập quy hoạch do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách. Đồng thời, có sự tham gia phản biện độc lập của các chuyên gia quốc tế để nâng chất công tác lập quy hoạch, thực sự đáp ứng được mục tiêu đề ra, cũng như đảm bảo tính cụ thể, khả thi, thực tiễn và tiến độ thực hiện.

Tin: Báo Quảng Ninh

2030 Quảng Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Mục tiêu là thành phố thịnh vượng, hiện đại, đề cao văn hóa đặc sắc bản địa, hội tụ toàn cầu, thu nhập bình quân đầu người 20.000 USD.

Tới năm 2045, Quảng Ninh sẽ trở thành vùng đô thị lớn tầm khu vực và quốc tế, có bản sắc, đô thị xanh, thông minh với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo có cơ sở kinh tế vững chắc, có sức cạnh tranh cao, đảm bảo tốt an sinh xã hội và chất lượng cuộc sống người dân, mức thu nhập cao nhất cả nước, tương đương với các nước phát triển, hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn.

Các trụ cột: Công nghiệp chế biến chế tạo công nghệ cao, thân thiện với môi trường, Dịch vụ, Du lịch. Nền tảng: Một tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá. Quan tâm tới những hạt nhân mới nổi như Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Tiếp tục phát triển các dự án động lực dưới hình thức hợp tác công tư. Định vị các vùng để thu hút nguồn vốn, nhất là vùng trũng có lợi thế cạnh tranh.

Ý tưởng về tương lai của 1 vùng đô thị lớn được trình bày trong hình:
 • Trung tâm của thành phố gồm 8-10 quận được chia lại từ các thành phố hiện tại với sức phát triển dự báo sau 10 năm tới sẽ rất khủng khiếp (Hạ Long, Quảng Yên, Cẩm Phả, Uông Bí).
 • Các thành phố vệ tinh xa trung tâm: Đông Triều, Móng Cái – Hải Hà (sáp nhập).
 • Đặc khu kinh tế Vân Đồn
 • Các vùng nông thôn, đô thị nhỏ (thị xã, thị trấn)
 • Các khu bảo vệ nguồn nước, bảo tồn rừng quốc gia, bảo tồn và phát huy biển đảo.
Vẫn còn sớm khi bàn về các phương án chia tách và đặt tên cho các quận, nhưng ngoài 1 số tên gọi lịch sử như Hạ Long, Hòn Gai, Bãi Cháy, Cẩm Phả, Cửa Ông, Hoành Bồ…thì có thể đề xuất 1 số tên gọi mới như Bắc Cửa Lục, tên các danh nhân hoặc đơn giản là đánh số thứ tự.

01/12/17

6-Quảng Ninh sẽ đạt các tiêu chuẩn của Thành phố TTTW vào năm 2023, trước thời điểm nâng cấp theo quy hoạch 2 năm (2025)

Việt Nam đang có 5 TP TTTW và 58 tỉnh, so với 1 số nước:

 • Trung Quốc: 23 Tỉnh (cả Đài Loan), 5 Khu tự trị, 2 Đặc khu hành chính, 4 Thành phố TTTW
 • Hàn Quốc: 8 Tỉnh, 1 Tỉnh tự trị, 1 Thành phố tự trị, 7 Thành phố TTTW
 • Thái Lan: 74 Tỉnh, 2 Thành phố TTTW

Hiện nay có 1 số tỉnh đang có đề án nâng cấp cả tỉnh trở thành Thành phố TTTW trong tương lai, chúng ta sẽ cùng đi so sánh hiện trạng các tỉnh đó cùng các TP TTTW hiện tại với các tiêu chuẩn theo luật định.

06/11

5-Như vậy các bài phân tích cho thấy Quảng Ninh đạt các tiêu chuẩn để trở thành Thành phố TTTW vào năm 2025 là chuyện trong lòng bàn tay

Ngay bây giờ tỉnh đã đạt 3/5 tiêu chuẩn, thêm 3 năm để đạt tiêu chuẩn về số đơn vị đô thị của TP TTTW (2020), và tiếp 3 năm nữa để đạt tiêu chuẩn Dân số (2023, dù tôi luôn tin tưởng sẽ sớm hơn).

Việc đạt theo tiêu chuẩn không còn là vấn đề của Quảng Ninh, vậy thì sự khúc mắc cần xem xét ở đây là gì?

Đó là:

 • Chủ quan:
  • Phát triển vùng đô thị lõi Hạ Long hiện đại về nhiều mặt hơn, liên kết các khu vực đô thị hiện hữu, lấp đầy quy hoạch đô thị vào các vùng xen kẹp đang trống, sớm có 1 quy hoạch đô thị cho thành phố TTTW
  • Phát triển hệ thống giao thông đô thị hiện đại để không rơi vào lối mòn nén dân như Hà Nội và TP HCM, quy hoạch xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, tàu điện 1 ray tại Vùng đô thị lõi (UB-QY-HL-CP)
  • Xây dựng hệ thống cao tốc, đường sắt cao tốc nối Vùng lõi với Vùng đô thị vệ tinh Móng Cái – Hải Hà
  • Cần có các Kiến trúc sư trưởng cho 3 khu vực phát triển đô thị mạnh trong tương lai là Vùng Hạ Long, Đặc khu Vân Đồn và Vùng Móng Hải
 • Khách quan: Sự cho phép của TW về việc nâng cấp các tỉnh phát triển thành TP TTTW. Như Huế gần đây là 1 ví dụ: Kinh tế quá èo uột, chưa có đóng góp cho TW, đô thị quá bé nên lùm xùm từ 2014 đến giờ và gần như đã tắt.

Tóm lại, khi nào Quảng Ninh trở thành TP TTTW thì tương lai sẽ trả lời, nhưng khi đó chắc chắn không được đi vào lối mòn mà các TP TTTW hiện nay của Việt Nam đang gặp phải, đó là:

 • Hà Nội, TP HCM: mật độ dân số quá lớn, thiếu quy hoạch đồng bộ, vá víu
 • Hải Phòng: Bộ mặt đô thị chưa tương xứng với TP TTTW
 • Đà Nẵng, Cần Thơ: Vùng đô thị nhỏ, quy mô kinh tế bé

Quan trọng hơn, Quảng Ninh tương lai sẽ phát triển theo mô hình đô thị chồng đô thị là tất yếu. Cái danh Thành phố TTTW có hay không cũng không thay đổi được Đà phát triển của Quảng Ninh. Chúng ta không chạy theo nó, không coi nó là mục tiêu mà hãy xác định nó chỉ là 1 mốc trong sự phát triển của mình.

Hãy nhìn sang nước bạn, Tỉnh Quảng Đông – Một tỉnh nhưng là địa phương giàu nhất Trung Quốc, hơn cả những Thượng Hải hay Bắc Kinh, một tỉnh mà có đến 21 Thành phố trực thuộc.

Vậy với Giấc mơ Quảng Ninh, liệu bạn sẽ thích có 1 Thành phố Quảng Ninh hay Tỉnh Quảng Ninh có 14 thành phố trực thuộc?

02/11

4-Phân tích về Mức Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội theo quy định đối với TP TTTW

Theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thành phố TTTW phải đạt Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội theo quy định, trong đó có 6 chỉ tiêu:

 • Cân đối thu chi ngân sách
 • Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước (lần)
 • Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (%)
 • Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất (%)
 • Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế
 • Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành, nội thị, thị trấn, quận và phường

ĐTQN đã đi phân tích lần lượt các chỉ tiêu của quy định để so sánh với thực trạng của Quảng Ninh tại thời điểm hiện nay (2014-2017).

Thật bất ngờ là không cần phải đến năm 2025, mà ngay tại thời điểm này, năm 2017, Quảng Ninh đã ĐẠT mức Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội của 1 Thành phố trực thuộc Trung ương, khi mà các số liệu của Quảng Ninh so với quy định không những đạt mà còn dư.

01/11

3-Phân chia hành chính Thành phố TTTW Quảng Ninh

Theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thành phố TTTW phải đạt Tỷ lệ số Quận/Số Đơn vị hành chính từ 60% trở lên.

Do đó ĐTQN đã xét theo quy hoạch nâng cấp các đô thị của tỉnh sau 2020 với 1 số điểm sau:

 • Coi các loại Thành phố, Thị xã, Đặc khu trong TP TTTW tương đương Quận
 • Trong các phương án Hạ Long được tách thành 2 quận là Bãi Cháy và Hạ Long (phần Hòn Gai)
 • Tách thị trấn Trới và các xã Lê Lợi, Thống Nhất của huyện Hoành Bồ về 2 quận Bãi Cháy và Hạ Long

Xây dựng 2 phương án khác nhau về tổng số lượng các ĐVHC cấp huyện, trong đó:

 • Phương án 1: Tách Hạ Long thành 2 quận
 • Phương án 2: Tách Hạ Long thành 2 quận, nhập Hải Hà vào thành phố Móng Cái

Với PA1 thì số ĐVHC của tỉnh sẽ tăng thêm 1, phương án này hợp lý hơn vì các ĐVHC khác được giữ nguyên. Tuy nhiên việc thêm 1 ĐVHC sẽ rất khó khăn vì chủ trương chung hiện nay là không được tăng. Do đó PA2 đề xuất gộp Hải Hà vào Móng Cái để không làm tăng số ĐVHC, và theo quy hoạch của tỉnh Hải Hà và Móng Cái sẽ được xây dựng thành Liên đô thị Cảng – Cửa Khẩu liên kết với nhau, do đó gộp 2 địa phương này là hợp lý hơn cả.

Với cả 2 phương án đều cho kết quả tỷ lệ đạt trên 60%, đủ tiêu chuẩn của Thành phố TTTW.

20/10

2-Dự báo tăng trưởng dân số của Quảng Ninh

Theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thành phố TTTW phải đạt từ 1.500.000 dân trở lên. Hiện nay Quảng Ninh đang có mức dân là 1.225.000, tập trung chủ yếu tại các thành phố và thị xã (Trong đó dân đô thị khoảng 900.000 người, chiếm hơn 70%).

Để đạt tiêu chuẩn theo quy định Quảng Ninh cần có các chính sách trong lĩnh vực dân số để thu hút 1 lượng lớn dân lao động, dân nhập cư, khách du lịch tới địa phương từ nay đến 2025.

ĐTQN đưa ra phân tích như sau:

– Số liệu dân số giai đoạn 2012-2016: từ tổng cục thống kê

– Giai đoạn 2017-2025: dự báo trung bình tăng dân số hằng năm 3%. Thời kỳ này tăng dân mạnh do: rất nhiều dự án giao thông, công nghiệp, cảng, đô thị hoàn thành; đặc khu vân đồn chính thức hoạt động; lượng khách du lịch tăng cao đột biến làm tăng dân số quy đổi; chính sách thu hút và nhập cư được khuyến khích;…

Do đó dự báo đến 2023 đạt chỉ tiêu dân số của Thành phố TTTW, trước thời điểm trở thành Thành phố TTTW 2 năm.

19/10

1-Theo quy hoạch Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt thì trong đó có mục tiêu phấn đấu đưa tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.

Mục tiêu đã có, tương lai sẽ trả lời. Dù muốn dù không thì thực tế có khá nhiều người cả trong và ngoài tỉnh, trong và ngoài ngành rất quan tâm. ĐTQN sẽ phân tích vấn đề này dựa trên các tiêu chuẩn của 1 Thành phố TTTW theo Nghị quyết của Quốc hội, đối chiếu với thực trạng và sự phát triển của Quảng Ninh để đi đến kết luận liệu Quảng Ninh có thể trở thành Thành phố TTTW được hay không.

Quảng Ninh là tỉnh có vị trí đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở khu vực phía Đông Bắc của Tổ quốc. Không chỉ có vậy, Quảng Ninh còn hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội để trở thành một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc và cả nước. Đặc biệt, trong những năm vừa qua, Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một điểm rất sáng trong phát triển của cả nước, trong đó có những mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả cao được nhiều địa phương trong nước đến nghiên cứu, học tập.

Tuy nhiên, để trở thành đô thị loại I và là thành phố trực thuộc Trung ương thì Quảng Ninh cũng còn rất nhiều việc phải làm, hoàn thiện. Trong đó, có lẽ vấn đề cần quan tâm nhất là nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội như kiến trúc đô thị các khu dân cư, hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường v.v..

Với sự quan tâm của Trung ương và sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, hiện nay hạ tầng kỹ thuật, xã hội của tỉnh đã và đang được đẩy mạnh đầu tư, trong đó có nhiều dự án, công trình mang tính động lực cho cả vùng, khu vực, đặc biệt là về giao thông, dịch vụ, công nghiệp. Bởi vậy, chúng ta tin tưởng, với đà phát triển này, Quảng Ninh sẽ sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh…

Trong số 5 tiêu chuẩn của Thành phố TTTW theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, thì hiện nay Quảng Ninh có những tiêu chuẩn đã đạt và chưa đạt, trong đó ĐTQN sẽ lần lượt đi phân tích các tiêu chuẩn được tô nền vàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *