Trang chủ / Quy hoạch / Đặc khu kinh tế / Quy hoạch Đặc khu Vân Đồn {3}

Quy hoạch Đặc khu Vân Đồn {3}

26/02

9-Công bố Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn

KKT Vân Đồn được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 120/2007/QĐ-TTg ngày 26/7/2007, phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tại Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 19/8/2009. Thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực xây dựng tập trung; triển khai đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật động lực, kết nối vùng và phát triển trong KKT Vân Đồn. Đến nay, KKT đã thu hút được khoảng 56,7 ngàn tỷ đồng, trong đó có 70% vốn xã hội hóa, 30% vốn nhà nước. Nhiều nhà đầu tư lớn của cả nước đã có mặt ở Vân Đồn: Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn CEO, Tập đoàn FLC…

Để tiếp tục chiến lược xây dựng, phát triển của Vân Đồn cũng như của tỉnh Quảng Ninh và quốc gia, Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định Vân Đồn sẽ là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển – đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế để tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại với chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế; xây dựng đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh, bền vững; có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh…

Trao quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nhấn mạnh, KKT Vân Đồn là một trong số 18 KKT ven biển của cả nước, có nhiều lợi thế phát triển biển đảo xanh, hiện đại, thông minh; trung tâm kinh tế năng động, ngành nghề mới, trình độ cao…

Trên cơ sở Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040 và Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040, đồng chí tin tưởng rằng đây sẽ là điều kiện thuận lợi để tỉnh Quảng Ninh, huyện Vân Đồn tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển. Là một bước ngoặt vô cùng quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới không chỉ của huyện Vân Đồn, mà còn là nguồn lực phát triển mới của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới.

Để việc tổ chức triển khai, thực hiện các kế hoạch phát triển mới trên cơ sở đảm bảo quan điểm, nguyên tắc, tuân thủ không gian, kiến trúc cảnh quan, đồng chí đề nghị tỉnh Quảng Ninh phối hợp các bộ, ngành liên quan sớm ban hành các quy hoạch chung, tổ chức rà soát các quy hoạch, phê duyệt chương trình, kế hoạch thực hiện bảo đảm phù hợp, thống nhất, đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn lực tài chính, nhân lực…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Trong quá trình triển khai nghiên cứu Quy hoạch KKT Vân Đồn, Quảng Ninh đã nhận được nhiều đề xuất với ý tưởng đột phá, khai thác tiềm năng thế mạnh của Vân Đồn từ các chuyên gia tư vấn, nhà đầu tư chiến trong nước và quốc tế. Tỉnh Quảng Ninh đã xem xét nghiên cứu nghiêm túc, công phu cẩn trọng các đề xuất này, tổng hợp xây dựng thành Đồ án trình Thủ tướng Chính phủ và đã được chấp thuận.

Đồ án có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển của Vân Đồn cũng như tỉnh Quảng Ninh và quốc gia, là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý đầu tư xây dựng, thu hút các nhà đầu tư, tổ chức phân bố dân cư, đô thị, không gian các khu chức năng và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm đảm bảo môi trường sống bền vững, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn Vân Đồn; phù hợp với kỳ vọng của Chính phủ, mong ước của nhân dân và của các nhà đầu tư.

Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan căn cứ định hướng các phân khu chức năng của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã được phê duyệt, tổ chức rà soát các quy hoạch, phê duyệt các chương trình, kế hoạch thực hiện bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với quy hoạch chung. Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn lực tài chính, nhân lực, thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư đặc biệt. UBND huyện Vân Đồn đẩy mạnh tuyên truyền công khai quy hoạch đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, quản lý các quỹ đất theo hiện trạng…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng giao nhiệm vụ cho các đơn vị:

1. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế căn cứ định hướng các phân khu chức năng của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã được phê duyệt, tổ chức rà soát các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, các quy định về quản lý quy hoạch và yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, chỉnh trang đô thị để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai:

+ Lập, phê duyệt các chương trình, kế hoạch thực hiện quy hoạch; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040; tổ chức triển khai lập các quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị cho các khu chức năng trong Khu kinh tế làm cơ sở quản lý quy hoạch, triển khai các dự án đầu tư xây dựng…

+ Rà soát tổng thể danh mục các quy hoạch đã được phê duyệt nhưng chưa phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 đã được phê duyệt, nay cần phải điều chỉnh quy hoạch để triển khai thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch theo đúng quy hoạch được duyệt.

+ Tổ chức triển khai xây dựng quy chế quản lý Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc, quy chế quản lý đô thị để quản lý theo Quy hoạch được duyệt.

+ Nghiên cứu xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính, nhân lực, thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư đặc biệt các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của Khu kinh tế Vân Đồn nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

+ Lập mô hình đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17/02/2020 để trưng bày tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh.

+ Đẩy nhanh tiến độ thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm: (i) Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp có casino; (ii) Dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City; (iii) Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư MonBay Vân Đồn…

2. Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế trong việc tổ chức lập quy hoạch phân khu và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch. Đồng thời quản lý nghiêm theo đúng quy hoạch được duyệt.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17/02/2020, trên cơ sở cơ cấu sử dụng đất rà soát tổng thể lại quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất để điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo phù hợp với quy hoạch, sát thực tiễn, đúng quy định pháp luật hiện hành.

4. UBND huyện Vân Đồn có trách nhiệm tuyên truyền công khai Quy hoạch sâu rộng tới các cấp, các phòng ban, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân trên địa bàn Huyện; quản lý các quỹ đất theo hiện trạng để thực hiện quy hoạch; tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; chủ động tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án động lực,…

5. Sở Thông tin Truyền thông chủ trì cùng Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm truyền thông tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của KKT Vân Đồn và các nội dung, định hướng quy hoạch phát triển KKT Vân Đồn nhằm tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng thời để cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước biết, tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các dự án đầu tư.

6. Đề nghị các nhà đầu tư đã và đang nghiên cứu đầu tư, đang đầu tư khẩn trương tập trung trí tuệ và nguồn lực triển khai dự án. Tỉnh Quảng Ninh cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư trong quá trình triển khai để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, để sớm khánh thành đưa vào hoạt động.

Tin: Báo Quảng Ninh

Video: QTV

Video: VTV24

21/02

8-Hàng loạt dự án từ Sun, FLC, Doji, HD Mon, CEO,… và các NĐT nước ngoài sẽ đồng loạt khởi động, thi công, tăng tốc khi quy hoạch Vân Đồn đã được phê duyệt

Video: QTV

18/02

7-Tầm quan trọng của Quyết định phê duyệt điều chỉnh QHC xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn của Thủ tướng ngày 17 tháng 2 vừa qua

Đó là văn bản quan trọng nhất, là sự phát lệnh cho hàng loạt dự án khủng sẽ khởi công tại Vân Đồn nay mai, là sự khẳng định không chệch hướng trong việc quy hoạch Vân Đồn trở thành thành phố động lực đặc biệt cho sự phát triển của Quảng Ninh và cả nước.

Vân Đồn được quy hoạch với vị thế là Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo ra sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại chất lượng cao, có thương hiệu và đẳng cấp.

1 số điểm quan trọng trong quy hoạch:

+ Xây dựng Vân Đồn với tiêu chuẩn thành phố đô thị loại 2

+ Xây dựng trung tâm hành chính mới của thành phố tại khu vực xã Đoàn Kết

+  Xây dựng trường đại học đạt chuẩn quốc tế, học viện nghiên cứu.

+ Xây dựng 1 bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế quy mô 300-500 giường, 1 bệnh viện đa khoa chất lượng cao quy mô 300 giường, nâng cấp TTYT huyện thành bệnh viện cấp vùng quy mô 300 giường, 1 bệnh viện tại đảo Cảnh Cước quy mô 100-200 giường.

+ Quy hoạch giao thông:

 • Dự trữ mở rộng tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái
 • Kéo dài QL4B từ Tiên Yên đến TL334; Mở rộng TL334
 • Dự phòng mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; Xây dựng bãi đỗ trực thăng, bến thủy phi cơ
 • Phát triển cụm cảng biển Vạn Hoa, Bắc Cái Bầu, Mũi Chùa cho tàu trọng tải 10.000 tấn
 • Dự trữ hành lang phát triển đường sắt đô thị metro Vân Đồn – Cẩm Phả – Hạ Long
 • Xây dựng đường sắt cao tốc dọc đường bộ cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái
 • Phát triển đường nội thị bàn cờ, cầu vượt, hầm chui

Video: QTV

17/02

6-Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040

2020.02.17 QD QHC VD

27/11/19

5-Mô hình quản lý chuyên nghiệp, đột phá cho Vân Đồn

Vân Đồn (Quảng Ninh), Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), được xác định là 3 khu kinh tế trọng điểm, 3 điểm đột phá phát triển Bắc – Trung – Nam của đất nước.

Với những đặc thù riêng mỗi khu kinh tế được trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ quan tâm, tạo những cơ chế chính sách đặc biệt để thúc đẩy sự phát triển, đạt mục tiêu là những điểm phát triển đột phá của đất nước. Đối với Khu Kinh tế Vân Đồn, từ năm 2007 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định thành lập là Khu kinh tế ven biển, năm 2008, Thủ tướng quyết định thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn.

Đây là Khu kinh tế duy nhất nằm trong khu vực hợp tác “Hai hành lang- một vành đai” kinh tế Việt- Trung, hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng, cầu nối ASEAN – Trung Quốc, Hành lang kinh tế Nam Ninh – Singapore, trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Toàn bộ diện tích khu kinh tế nằm trong địa giới hành chính của huyện Vân Đồn. Khi quyết định thành lập Khu kinh tế ven biển Vân Đồn, Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm phát triển Vân Đồn, trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển – đảo chất lượng cao, trung tâm hàng không quốc tế, trung tâm dịch vụ cao cấp và là đầu mối giao thương quốc tế.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và hoàn thành việc xây dựng Vân Đồn đến năm 2050 là: “một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, năm 2012, tỉnh Quảng Ninh xây dựng và đề xuất mô hình Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn và đã được Quốc hội đưa vào Hiến pháp 2013, chương trình xây dựng luật.

Trong thời gian chờ các quyết sách lớn của trung ương, tỉnh đã linh hoạt, chủ động trong việc huy động nguồn lực để triển khai các dự án động lực, tạo nền cho sự phát triển của Vân Đồn. Vì vậy, tính từ năm 2012 đến hết năm 2017, đã huy động, thu hút được trên 57.000 tỷ đồng đầu tư các dự án phục vụ cho sự phát triển của Khu Kinh tế Vân Đồn. Trong đó nổi bật như dự án cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do Tập đoàn Sungroup làm chủ đầu tư đã hoàn thành, vận hành hoạt động từ cuối năm 2018. Đây là một trong những dự án động lực quan trọng, kếp hợp với các dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, Vân Đồn – Móng Cái mở cơ hội kết nối không gian phát triển tầm quốc tế cho Vân Đồn.

Cũng trong giai đoạn vừa qua, để sự phát triển của Vân Đồn đi đúng hướng, đảm bảo sự bài bản, khoa học, chắc chắn, tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép được thuê đơn vị tư vấn là Tập đoàn PricewaterhouseCoopers (PwC – Mỹ) thực hiện lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Khu Kinh tế Vân Đồn. Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2018.

Hiện tại việc quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn đang do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh (hợp nhất từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh) đảm nhiệm. Trước yêu cầu đổi mới, phát triển của tỉnh Quảng Ninh, môi trường đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi đổ vốn vào các Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn đã khiến cho công tác quản lý của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh bị quá tải. Với tổng diện tích các khu công nghiệp, khu kinh tế toàn tỉnh là 368.434,3 ha – lớn nhất cả nước, trải dài trên địa bàn 12/14 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nên đã nảy sinh hạn chế trong tổ chức hoạt động, công tác quản lý và tham mưu của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, chưa phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh, chưa thể hiện được vai trò động lực trong phát triển vùng, các mục tiêu chính (tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các dự án động lực) của Khu kinh tế Vân Đồn đã được Thủ tướng phê duyệt.

Đặt trong bối cảnh phát triển và vị thế của Vân Đồn hiện tại, tương lai thì việc có một ban quản lý chuyên sâu, chuyên nghiệp thực hiện việc quản lý, vận hành Khu Kinh tế Vân Đồn là rất cần thiết. Ban Quản lý này không chỉ là đầu mối quản lý nhà nước về Khu Kinh tế mà đây chính là đầu mối chính nghiên cứu, tham mưu, bám sát hiện thực hóa các mục tiêu: Phát triển kinh tế – xã hội tại Khu kinh tế Vân Đồn nhanh và bền vững, dựa trên cơ sở phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của Vân Đồn; chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ tiên tiến; phát huy nội lực và thu hút ngoại lực. Phát triển Khu kinh tế Vân Đồn mang tính đột phá, tập trung vào các ngành nghề có lợi thế cạnh tranh, mang lại lợi ích kinh tế – xã hội. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm lợi ích quốc gia, với giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội; tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại.

Lộ trình cho sự phát triển của Khu Kinh tế Vân Đồn đã được tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ những định hướng, chủ trương của trung ương, các điều kiện về cơ sở hạ tầng, tâm lý của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn Khu kinh tế và tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh xác định cùng với Hạ Long, Quảng Yên, Móng Cái, Khu Kinh tế Vân Đồn sẽ là một trong những bổ trợ cho mục tiêu xây dựng thành phố Quảng Ninh trước năm 2030.

Chính vì vậy, để tạo sự chuyên nghiệp, đột phá trong cách thức quản lý, vận hành mô hình khu kinh tế này, tỉnh Quảng Ninh đã nghiên cứu, lập Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn. Ngày 14/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết 102/NQ-CP thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn. Đây là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Với một mô hình thí điểm về quản lý nhà nước tại địa phương, nhằm hoàn thiện những vấn đề từ thực tiễn xây dựng cơ sở lý luận, hoàn thiện mô hình đặc khu hành chính-kinh tế theo quy định tại Hiến pháp, tỉnh Quảng Ninh đã rất thận trọng trong việc xây dựng các nguyên tắc khi được thí điểm vận hành mô hình này. Đó là, sẽ không làm tăng tổng biên chế chung của tỉnh được cơ quan có thẩm quyền giao, thẩm định và phê duyệt; Không đầu tư xây dựng mới, sử dụng cơ sở vật chất hiện có (sử dụng văn phòng đại diện của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại huyện Vân Đồn).

Đặc biệt hoạt động của Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ với UBND huyện Vân Đồn, tuân thủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ. Đồng thời, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ đối với UBND các địa phương có Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn. Theo thẩm quyền được giao tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sau khi Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn thành lập, UBND tỉnh sẽ ban hành quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, giữa UBND huyện Vân Đồn với Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn.

Dư luận nhân dân, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cho rằng, tỉnh Quảng Ninh với sự quyết tâm chủ động tìm những hướng đi, cách làm đột phá đã thành công với nhiều mô hình thí điểm trong đổi mới công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, nên chắc chắn đã tính toán rất đầy đủ, đảm bảo cho sự thành công của thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn.

Tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng cho việc vận hành thí điểm thêm một mô hình mới vì sự quản lý chuyên nghiệp, đột phá và phát triển cho cực tăng trưởng của đất nước – Khu Kinh tế Vân Đồn.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

08/11

4-Quy hoạch đô thị phân khu Bán đảo Cổng Chào tại Vân Đồn

Tại khu vực cửa ngõ này sẽ bố trí quỹ đất dành cho Văn phòng hỗn hợp, Trung tâm thương mại tầm cỡ quốc tế, Khu dân cư, Công viên thể thao, Cơ sở giáo dục đào tạo, Công viên du lịch sinh thái, Nhà ga – Cảng tàu khách, Trung tâm biểu diễn nghệ thuật, Trung tâm triển lãm Văn hóa, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng.

05/11

3-Quy hoạch khu vực Cái Rồng

 • Phạm vi: Nằm ở phía Đông Nam của đảo Cái Bầu, thuộc đơn vị hành chính thị trấn Cái Rồng, xã Đông Xá, xã Hạ Long.
 • Tính chất chức năng: Trung tâm thương mại và tài chính tầm cỡ khu vực và quốc tế; Dịch vụ hỗn hợp và du lịch; Trung tâm hành chính, văn hóa Khu kinh tế.
 • Quy mô dân số quy hoạch: khoảng 192.000-240.000 người (trong đó dân số thường trú khoảng 135.000 – 183.000 người và dân số quy đổi khoảng  57.000 người)
 • Quy mô đất tự nhiên: 3.400 ha. Đất xây dựng: khoảng 2.967 ha (chiếm 87,3%) và đất khác: 433 ha (chiếm 12,7% diện tích đất tự nhiên toàn khu). Trong đó: Đất dân dụng: khoảng 1.620 ha; Đất ngoài dân dụng: khoảng 1.347 ha.

29/10

2-Định hướng không gian trong quy hoạch Vân Đồn

 • Phát triển tập trung đảo Cái Bầu và phát triển hạn chế, gắn với bảo tồn tại quần đảo Vân Hải (khai thác tập trung 29 đảo đất, 4 cụm đảo có người sinh sống), dự trữ mở rộng phía Tây
 • Phát triển nén, tập trung để nâng cao hiệu quả khai thác đất, đáp ứng nhu cầu phát triển tăng cao trong tương lai.
 • Mở rộng quỹ đất lấn biển tại Cái Rồng, Đô thị sân bay, kết hợp khai thác các mỏ đất (san gạt đồi) tại phía Tây để tạo mặt bằng phát triển.
 • Phát triển cao tầng tập trung tại hành lang ven biển Cái Rồng, trung tâm của khu Bắc Cái Bầu, còn lại phát triển thấp tầng và trung bình, đặc biệt khu vực sân bay phải đảm bảo tuyệt đối về chiều cao tĩnh không sân bay.
 • Hệ thống đồi núi, tuyến nước tự nhiên và không gian ven biển là cấu trúc không gian xanh, cung cấp các tiện ích công cộng cho cộng đồng.
 • Cấu trúc không gian, thiết kế kiến trúc cảnh quan được lựa chọn theo từng khu vực, từng đảo, theo nguyên tắc phù hợp với điều kiện tự nhiên hiện trạng.

28/10

1-Quy mô lập quy hoạch Vân Đồn

 • Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: Toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Vân Đồn  là 2171,33 km2, trong đó diện tích đất tự nhiên là 581,83 km2, diện tích vùng biển là 1589,5 km2
 • Phạm vi nghiên cứu gián tiếp và dự trữ: Mở rộng về phía thành phố Cẩm Phả, huyện Tiên Yên và huyện Cô Tô khoảng 460 km2

Phân vùng chức năng:

 • Đảo Cái Bầu:
  • Khu mở rộng phía Tây
  • Bắc Cái Bầu
  • Đô thị sân bay
  • Khu phức hợp vui chơi giải trí
  • Khu vực Cái Rồng
  • Bán đảo cổng chào
 • Quần đải Vân Hải:
  • Công viên Quốc gia
  • Du lịch Nông nghiệp resort Trà Bản
  • Resort sang trọng
  • Du lịch nghỉ dưỡng
  • Golf Resort
  • Đảo du lịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *