Trang chủ / Quy hoạch / Các quy hoạch / Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

17/12

6-100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự họp biểu quyết tán thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Quảng Ninh

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 11 tỉnh, trong đó có tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Tờ trình; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã trình bày báo cáo thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở tỉnh Quảng Ninh, với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% đại biểu có mặt.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh sẽ sáp nhập 9 đơn vị hành chính của 5 huyện, thành phố thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2019-2021.

Như vậy, sau khi sắp xếp tỉnh Quảng Ninh sẽ giảm từ 14 đơn vị cấp huyện xuống còn 13 đơn vị, từ 186 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 177 đơn vị.

Tin: Báo Quảng Ninh

2019.12.17 NQ sắp xếp ĐVHC

12/12

5-Ủy ban Pháp luật Quốc hội thẩm tra việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện

Đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh sẽ sáp nhập 9 đơn vị hành chính của 5 huyện, thành phố thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2019-2021. Như vậy sau khi sắp xếp tỉnh Quảng Ninh sẽ giảm từ 14 đơn vị cấp huyện xuống còn 13 đơn vị, từ 186 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 177 đơn vị.

Tại phiên họp, Thường trực Ủy ban pháp luật Quốc hội và các đại biểu thể hiện sự đồng tình và đánh giá cao Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Ninh có sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc và nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của nhân dân các địa phương. Ngoài ra, các đại biểu cho rằng việc Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh đề nghị không sắp xếp các đơn vị hành chính huyện đảo Cô Tô là phù hợp vì đây là huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong quốc phòng an ninh.

Liên quan đến việc giải thể một số các cơ quan tư pháp, sắp xếp đội ngũ cán bộ sau khi sáp nhập đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng cơ chế chính sách, chế độ, phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp ở các đơn vị hành chính cấp xã, huyện chuẩn bị tiến hành sáp nhập. Vì vậy Quảng Ninh đề nghị Ủy ban Pháp luật sớm trình Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Quảng Ninh lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua, xác định thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Kết luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cơ bản tán thành với các nội dung theo Tờ trình của Chính phủ và các địa phương về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh. Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương các tỉnh nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính, hỗ trợ ngân sách, huy động các nguồn lực đầu tư để các đơn vị hành chính mới được sắp xếp phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ các đề án của các địa phương còn lại để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong tháng 12/2019. Đồng thời tăng cường chỉ đạo các địa phương tiếp tục quán triệt và nghiêm túc, quyết tâm hơn nữa trong việc thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính.

Tin: Báo Quảng Ninh

14/10

4-Video: QTV

03/10

3-Họp Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thôn, bản, khu phố

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và các quy định của pháp luật, BCĐ đã tổ chức triển khai từng bước việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã một cách thận trọng. Trong đó, chú trọng tổ chức lấy ý kiến của cử tri, nhân dân và thông qua HĐND các cấp để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Riêng đối với việc sắp xếp, sáp nhập huyện Hoành Bồ và TP Hạ Long, ngày 2/10, 100% Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết sáp nhập huyện Hoành Bồ và TP Hạ Long. Đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cử tri, nhân dân trên địa bàn đồng tình với chủ trương này. Việc sáp nhập sẽ tạo cơ hội phát triển mới cho các địa phương, góp phần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ, nhấn mạnh: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước. Với tinh thần quyết tâm, chủ động và trách nhiệm, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã họp bàn kỹ lưỡng, thống nhất ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

Ngay sau cuộc họp, Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên trong BCĐ. Riêng đối với sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã, tiến độ không được chậm hơn so với việc thực hiện sáp nhập huyện Hoành Bồ vào Hạ Long; phấn đấu đến ngày 25/10, phải trình Bộ Nội vụ thẩm định để báo cáo Chính phủ. Sở Xây dựng chủ trì tham mưu các nội dung liên quan tới tiêu chí đô thị khi thực hiện sáp nhập TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ; dự báo trước những vấn đề phát sinh để có phương án chủ động giải quyết.

Đồng chí cũng chỉ đạo, đây là sự kiện mang tính lịch sử, vì vậy, Ban Tuyên giáo, Sở TT&TT, Trung tâm Truyền thông tỉnh thực hiện lưu trữ tư liệu và xây dựng phóng sự về chủ trương này; làm tốt công tác tư tưởng, chủ động tuyên truyền về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của việc sắp xếp các đơn vị hành chính…, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Tin: Báo Quảng Ninh

27/09

2-UBND tỉnh có Báo cáo về phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2019 – 2021

2008.09.24 27 BC SX ĐVHC1-đã nén

25/09

1-Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh

Theo đó, ngày 20/9/2019, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có Báo cáo số 474-BC/BCSĐ xin ý kiến về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 – 2021 và phương án bố trí cán bộ sau sắp xếp. Sau khi xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận chỉ đạo như sau:

1. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một chủ trương lớn, quan trọng của Đảng được thống nhất chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; cụ thể hóa tại Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ…

Với sự quyết tâm, chủ động và trách nhiệm, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã họp, bàn kỹ lưỡng nhiều lần; thống nhất ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện: Kết luận số 508-KL/TU ngày 20/8/2019, số 477-KL/TU ngày 31/5/2019; Thông báo số 1462-TB/TU ngày 7/8/2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Trung ương về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đồng thời triển khai thực hiện Văn bản số 4309/BNV-CQĐP ngày 9/9/2019 của Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2019-2021.

Cụ thể như sau:

 • (1) Đối với huyện Hải Hà: Thực hiện sáp nhập xã Phú Hải, xã Quảng Trung, xã Quảng Điền vào thị trấn Quảng Hà; sáp nhập xã Quảng Thắng vào xã Quảng Minh; xã Tiến Tới vào xã Đường Hoa.

 • (2) Đối với huyện Bình Liêu: Thực hiện sáp nhập xã Tình Húc vào thị trấn Bình Liêu nhằm nâng cấp, mở rộng, tạo không gian phát triển cho thị trấn Bình Liêu (theo phương án 2 đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Báo cáo số 474-BC/BCSĐ ngày 20/9/2019).

 • (3) Đối với huyện Tiên Yên: Thực hiện sáp nhập xã Đại Thành vào xã Đại Dực.

 • (4) Đối với huyện Đầm Hà: Thực hiện sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân.

 • (5) Đối với thành phố Uông Bí: Thực hiện sáp nhập xã Điền Công vào phường Trưng Vương.

2. Về quan điểm, mục tiêu:

 • (1) Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thống nhất về nhận thức, quan điểm; phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhằm thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
 • (2) Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, ổn định gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp sau sắp xếp.
 • (3) Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức phải đồng bộ, liên thông, có lộ trình, cách làm phù hợp, thận trọng; cần tiến hành đánh giá, phân loại, rà soát kỹ lưỡng, thực hiện công khai, minh bạch dân chủ các quy trình; đồng thời nghiên cứu mở rộng điều động, luân chuyển ngang, luân chuyển dọc, giữa các địa phương trong tỉnh, giữa khối đảng, đoàn thể và khối nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp đảm bảo phù hợp với thực tiễn khách quan. Đồng thời, quan tâm giải quyết kịp thời, thỏa đáng các chế độ, chính sách cho những đối tượng bị tác động do sắp xếp đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

3. Về thời gian thực hiện: Ban Thường vụ các địa phương phải xây dựng cụ thể từng mốc thời gian hoàn thành đảm bảo:

 • (1) Thời gian hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước 30/12/2019;
 • (2) Đến đại hội Đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, việc bố trí, sắp xếp ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy, cán bộ, công chức các đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập cơ bản bảo đảm số lượng theo quy định và có tính tới yếu tố đặc thù sau sắp xếp đến năm 2025 theo đúng chủ trương, hướng dẫn của Trung ương.
 • (3) Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, việc bố trí, sắp xếp các chức danh cán bộ, công chức khối nhà nước tại các đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập cơ bản bảo đảm số lượng theo quy định.
 • (4) Đến đại hội Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp xã, cơ bản bố trí, sắp xếp các chức danh đang được bảo lưu chức danh và chế độ của chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các tổ chức chính trị – xã hội tại các đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập cơ bản bảo đảm số lượng theo quy định.
 • (5) Hoàn thành cơ bản việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư trước bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

4. Về trụ sở: Trước mắt sử dụng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có phù hợp với đơn vị hành chính mới sau sắp xếp. Về giáo dục: Trước mắt giữ ổn định các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn hiện có và thực hiện lộ trình sắp xếp đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân, nâng cao chất lượng dạy và học. Về y tế: Thực hiện lộ trình sắp xếp lại các trạm y tế, phân trạm phù hợp đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, y bác sỹ nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dân. Những nơi đang được hưởng các chế độ, chính sách đặc thù theo chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh cần được rà soát cụ thể để có giải pháp phù hợp đảm bảo quyền lợi theo quy định trong quá trình sắp xếp.

5. Về việc xây dựng Đề án, phương án sắp xếp chi tiết:

 • (1) Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp 09 đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, có lộ trình hợp lý theo đúng chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo xin ý kiến các cấp có thẩm quyền theo quy định; sớm thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo nhằm đảm bảo sự ổn định sau sắp xếp để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo chỉ đạo chung của Tỉnh.
 • (2) Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy tập trung xây dựng đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thẩm quyền của địa phương mình; làm tốt công tác tư tưởng, chủ động tuyên truyền, vận động, thuyết phục về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo ra sự đồng thuận cao trong nhân dân đảm bảo sự ổn định, đoàn kết nhất trí trong nội bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch lợi dụng làm phức tạp tình hình gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thẩm quyền, cơ cấu, số lượng, quy trình lựa chọn nhân sự và sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc diện phải sắp xếp lại khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã:
  • (i1) Khẩn trương rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực đảm nhận những vị trí công việc tại những đơn vị hành chính mới theo vị trí việc làm.
  • (i2) Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ phải đảm bảo đồng bộ, liên thông, có lộ trình, cách làm phù hợp. Những trường hợp đã rõ, chín muồi, thuộc thẩm quyền thì tiến hành thực hiện ngay, không chờ đợi.
  • (i3) Quan tâm giải quyết kịp thời, thỏa đáng các chế độ, chính sách cho những đối tượng bị tác động; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các quy định của Chính phủ; Nghị quyết số 206/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh và các quy định hiện hành.
  • (i4) Thực hiện bảo lưu chức danh cán bộ, công chức và chế độ lương, các khoản phụ cấp đối với cán bộ là cấp trưởng khi sắp xếp, bố trí làm cấp phó; cán bộ cấp phó sắp xếp, bố trí làm công việc khác.
  • (i5) Tập trung xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) liên quan đến việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách các đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập để chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 • (3) Đối với tên gọi của thôn, khu: Cần được tính toán kỹ lưỡng, giảm thiểu các xáo trộn không cần thiết, bảo đảm ổn định chính trị – xã hội trên cơ sở tôn trọng ý kiến của nhân dân, đảm bảo các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý – tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội.

6. Về phương án sắp xếp đối với tổ chức Đảng: Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy ban hành quyết định thành lập Đảng bộ mới khi thực hiện sắp xếp. Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, kết quả phiếu giới thiệu của các hội nghị cấp xã, căn cứ tình hình cụ thể, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện thảo luận, quyết định thành lập đảng bộ mới; chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy; giới thiệu nhân sự để bầu ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt khác theo thẩm quyền; quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên từ đảng bộ cũ về đảng bộ mới.

7. Đối với HĐND, UBND đơn vị hành chính mới: Thực hiện theo Điều 134, Luật chính quyền địa phương, cụ thể:

 • (1) Trường hợp nhiều đơn vị hành chính nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp thì đại biểu HĐND của các đơn vị hành chính cũ được hợp thành HĐND của đơn vị hành chính mới và tiếp tục hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ.
 • (2) Kỳ họp thứ nhất của HĐND ở đơn vị hành chính mới do một triệu tập viên được Thường trực HĐND cấp trên trực tiếp chỉ định trong số đại biểu HĐND của đơn vị hành chính mới để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND của đơn vị hành chính mới.
 • (3) HĐND của đơn vị hành chính mới bầu các chức danh của HĐND, UBND theo quy định tại Điều 83 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho đến khi HĐND khóa mới được bầu ra.

8. Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đơn vị hành chính mới: Việc thành lập thực hiện theo Điều lệ của các tổ chức và hướng dẫn của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy, quy trình bố trí, lựa chọn cán bộ cấp trưởng, cấp phó MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội của đơn vị hành chính mới.

9. Đối với việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến nhân thân hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính, cần nghiên cứu có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp đảm bảo các quy định của pháp luật.

10. Về việc thống nhất phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ  trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, cùng Ban thường vụ các huyện, thành ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận này bảo đảm hiệu quả và tiến độ:

 • (1) Đối với huyện Hải Hà: Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
 • (2) Đối với huyện Bình Liêu: Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;
 • (3) Đối với huyện Tiên Yên và Đầm Hà: Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
 • (4) Đối với thành phố Uông Bí: Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng thời, tăng cường vai trò của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh bám dân, bám cơ sở, kịp thời nắm bắt diễn biến, tình hình nhân dân, cán bộ, đảng viên để tham mưu, đề xuất báo cáo Tỉnh ủy kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Tin: Báo Quảng Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *